Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

ISO 9001:2008

Την 4 Φεβρουαρίου 2008, με τη συμπλήρωση προετοιμασίας ενός έτους, ο Γερμανικός Νηογνώμονας (Germanischer Lloyd)  πιστοποίησε το Ναυτιλιακό Τομέα της HELMEPA ως Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2000. 

Τρία  χρόνια μετά, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της HELMEPA διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει ολόκληρη τη λειτουργία της HELMEPA και,  την 26 Ιανουαρίου 2011, το Germanischer Lloyd πιστοποίησε τη λειτουργία της HELMEPA ως “Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση” σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008.

Την 26 Ιανουαρίου 2014, η ισχύς της πιστοποίησης του Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου της HELMEPA ανανεώθηκε για τρία ακόμα έτη μετά από επιτυχή επιθεώρηση που πραγματοποίησε το Germanischer Lloyd.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
October 20, 2018
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Η ΕΝΩΣΗ Πιστοποίηση με ISO