Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Νέο τεύχος του Τεχνικού Δελτίου ‘Τhe HELMEPA Navigator’ (No. 145)

8 Μαΐ 2019

Εκδόθηκε το τεύχος Νο 145 του Τεχνικού Δελτίου “The HELMEPA Navigator”, στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα για τα ακόλουθα θέματα:

  • Οικονομικές επιπτώσεις των μέτρων μείωσης των ναυτιλιακών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
  • Οι Μεσογειακές χώρες εξετάζουν το ζήτημα των ευκολιών υποδοχής αποβλήτων πλοίων στα λιμάνια
  • Πρόγραμμα Εμπιστευτικών Αναφορών Επικίνδυνων Περιστατικών (CHIRP) – ετήσια ανασκόπηση για το 2018

Σημείωση: Το Τεχνικό Δελτίο “The HELMEPA Navigator” εκδίδεται τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά. Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις εταιρείες και τους ναυτικούς μέλη της HELMEPA και είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας (Είσοδος Μελών).

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
16 June 2019
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις Νέο τεύχος του Τεχνικού Δελτίου ‘Τhe HELMEPA Navigator’ (No. 145)