Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2018

Το πιστοποιημένο από το DNV GL «Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για την Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση» της HELMEPA προσφέρει στα Μέλη της, ναυτικούς και στελέχη Εταιρειών, το 36ο ετήσιο Πρόγραμμα εθελοντικής επιμόρφωσης.

Διαρκείς εξελίξεις και αλλαγές σε διεθνείς αλλά και εθνικούς κανονισμούς που διέπουν τη ναυτιλία, σε συνδυασμό με την ολοένα και αυξανόμενη κοινωνική απαίτηση για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, θέτουν υψηλότερα από ποτέ τον πήχη σε ό,τι αφορά τα πρότυπα ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης που πρέπει να τηρούνται στο σύγχρονο πλοίο.

Θεμέλιος λίθος της ποιοτικής αυτής ναυτιλίας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, στη διαρκή ενημέρωση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του οποίου, σε εθελοντική μάλιστα βάση, στοχεύει διαχρονικά η HELMEPA από την ίδρυσή της, μέσω των επιμορφωτικών της Προγραμμάτων.

Όπως ανελλιπώς συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2018 έχοντας καταρτιστεί με τη συνεργασία της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της HELMEPA, ανταποκρίνεται στην πραγματική θεματολογία την οποία οι Εταιρείες Μέλη θεωρούν αναγκαία και κατάλληλη για την επιμόρφωση των ναυτικών και στελεχών τους.

Στο 2018 προσφέρονται 4 διαφορετικά είδη Σεμιναρίων, τα 3 πρώτα διήμερα (από 5 φορές το καθένα) και το τελευταίο μονοήμερο (8 φορές) ως εξής:

Α. Ασφάλεια
Β. Πρόληψη της Ρύπανσης
Γ. Marine Environmental Awareness
– αναγνωρισμένο από τη Ναυτιλιακή Αρχή της Κύπρου βάσει του ΙΜΟ Model Course 1.38
Δ. Ανθρώπινος Παράγοντας και Ασφάλεια

Οι εισηγητές είναι ειδικευμένα στελέχη 12 Εταιρειών και Οργανισμών Μελών, επιστημονικό προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, ανεξάρτητοι συνεργάτες και στελέχη της HELMEPA.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνεχίζουν να συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση αυτής της επιμορφωτικής πρωτοβουλίας που μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει 18.000 Έλληνες ναυτικοί και στελέχη Εταιρειών Μελών.

Στους ναυτικούς Μέλη, ευχόμαστε Ασφαλή Ταξίδια σε Καθαρές Θάλασσες.

Για το χρονοδιάγραμμα των σεμιναρίων κάντε κλικ εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
14 December 2018
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή