Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Χρονοδιάγραμμα Σεμιναρίων HELMEPA για το 2018

 

Χρονοδιάγραμμα Εκπαιδευτικού Προγράμματος 2018

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
14 December 2018
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χρονοδιάγραμμα