Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Συμμετοχή και Πιστοποίηση

Αξιολόγηση Σεμιναρίων Προοδευτικά
3 Ιανουαρίου – 14 Δεκεμβρίου 2018

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2018

“Ανθρώπινος Παράγοντας και Ασφάλεια”

Συμμετοχή: 67 άτομα (21 Αξ/κοί γέφυρας και 7 Αξ/κοί μηχανής ΕΝ, 38 Στελέχη εταιρειών Μελών και 1 Αξ/κός ΛΣ)

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας 3% 5% 73% 19%
Χρησιμότητας 1% 14% 52% 33%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο 3% 25% 56% 16%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο 5% 36% 59%


“Ασφάλεια”

Συμμετοχή: 58 άτομα (16 Αξ/κοί γέφυρας ΕΝ, 5 Αξ/κοί μηχανής, 33 Στελέχη εταιρειών Μελών και 2 Αξ/κοί μέσω ΠΝΟ και 1 Αξ/κός ΛΣ)

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας 3% 57% 73% 19%
Χρησιμότητας 1% 14% 52% 33%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο 3% 25% 56% 16%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο 5% 36% 59%


“Πρόληψη της Ρύπανσης”

Συμμετοχή: 55 ατόμων (23 Αξ/κοί γέφυρας, 10 Αξ/κoί μηχανής ΕΝ και 20 Στελέχη εταιρειών Μελών, 1 Αξ/κός μέσω ΠΝΟ και 1 Αξ/κός ΛΣ)

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας 6% 44% 50%
Χρησιμότητας 4% 52% 44%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο 19% 30% 38% 13%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο 7% 39% 54%


“Marine Environmental Awareness”

Συμμετοχή: 48 ατόμων (19 Αξ/κοί  γέφυρας και 12 Αξ/κοί μηχανής ΕΝ και 17 Στελέχη εταιρειών Μελών και 1 Αξ/κός από ΠΝΟ)

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας 2% 4% 41% 53%
Χρησιμότητας 15% 4% 43% 38%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο 6% 20% 26% 37% 11%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο 9% 29% 62%

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ

HS1 “BRM”

Συμμετοχή: 49 Αξ/κοί εταιρειών Μελών και 5 Αξ/κοί ΠΝ

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας 1% 32% 67%
Χρησιμότητας 3% 35% 62%
Εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού
3% 30% 67%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο 2% 46% 32% 20%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο 10% 24% 66%


ΗS2 “Refresher BRM and Advanced Ship Handling”

Συμμετοχή: 51Αξ/κοί εταιρειών Μελών και 4 Αξ/κοί ΠΝ

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας 2% 30% 68%
Χρησιμότητας 33% 67%
Εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού
4% 35% 61%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο 15% 52% 33%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο 28% 72%


HS3 “Navigating in Dense Traffic – Fishing Areas – COLREGs and Loss Prevention”

Συμμετοχή: 58 Αξ/κοί εταιρειών Μελών και 4 Αξ/κοί ΠΝ

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας 1% 2% 36% 61%
Χρησιμότητας 5% 35% 60%
Εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού
2% 3% 34% 61%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο 8% 49% 43%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο 2% 5% 32% 61%


HS4 “Optimizing Skills in the Best and Safe use of ECDIS and Radars”

Συμμετοχή: 3 Αξ/κοί εταιρειών Μελών

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας 50% 50%
Χρησιμότητας 50% 50%
Εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού
100%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο 50% 50%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο 100%


HS5 “Marine Meteorology – Handling Ships in Heavy Weather and Following/Quartering seas”

 Συμμετοχή: 20 Αξ/κοί εταιρειών Μελών και 2 Αξ/κοί ΠΝ

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-ποιητικό Καλό Πολύ Καλό
΄Αριστο
Ποιότητας 37% 63%
Χρησιμότητας 5% 26% 69%
Εκπαιδευτικού και
ενημερωτικού υλικού
32% 68%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο 42% 42% 16%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο 10% 32% 58%

Μεταξύ 1983 και 2018, συνολικά 19.335 Αξιωματικοί Καταστρώματος και Μηχανής, Στελέχη Εταιριών, Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού έχουν παρακολουθήσει 36 τέτοια ετήσια προγράμματα.

Πιστοποιητικά Συμμετοχής εκδίδονται στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν την πλήρη διάρκεια σεμιναρίου. Στοιχεία σχετικά με συμμετοχή και πιστοποίηση παρέχονται στις Εταιρείες-Μέλη από τις οποίες οι συμμετέχοντες προέρχονται.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
18 February 2019
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Συμμετοχή και Πιστοποίηση