Επιλογή Σελίδας

Τι είναι η HELMEPA

Η πρωτοποριακή εθελοντική δέσμευση Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών για την προστασία των θαλασσών…

Στόχοι

Επιμόρφωση/ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα.

Δομή

Επιμορφωτικού Προγράμματος 2019

E-Learning

Online πρόγραμμα επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού ναυτιλιακών εταιρειών

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
16 September 2019
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
menu-items, Αρχική