Επιλογή Σελίδας

Αποστολή

Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση όλων για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

LRF 2011-2017

Αποτελέσματα Εκστρατείας HELMEPA-LRF 2011-2017

Τρέχουσες

Συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς φορείς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19 Ιουνίου 2019 Σεμινάριο E: Encountering Heavy Seas – Parametric Rolling and Emergency Preparedness – Incident Case Studies περισσότερες πληροφορίες 20 June 2019 SoftSkills Workshop 2 Bridging the Gap: Master your Leadership Skills περισσότερες...
Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
24 June 2019
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
menu-items, Αρχική