24-28 Απριλίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS1 "Bridge Resource Management"

> περισσότερες πληροφορίες
25 Απρ. - 9 Μαϊ. 2017
Εκστρατεία HELMEPA-LRF στη Σπάρτη

> περισσότερες πληροφορίες
3-4 Μαΐου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS3
Navigating in Highly Congested Waters and Heavy Seas

> περισσότερες πληροφορίες
5-25 Μαΐου 2017
Εκστρατεία Εθελοντικών Καθαρισμών: «Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη»

> περισσότερες πληροφορίες
8-12 Μαΐου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS1
Bridge Resource Management

> περισσότερες πληροφορίες
15-17 Μαΐου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS2
Refresher BRM and Advanced Ship Handling

> περισσότερες πληροφορίες
16-17 Μαΐου 2017
Σεμινάριο: Marine Environmental Awareness

> περισσότερες πληροφορίες
22-26 Μαΐου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS1
Bridge Resource Management

> περισσότερες πληροφορίες
23-24 Μαΐου 2017
Σεμινάριο: Βέλτιστες Πρακτικές για την Εφαρμογή της MARPOL

> περισσότερες πληροφορίες
30-31 Μαΐου 2017
Σεμινάριο: Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισμοί

> περισσότερες πληροφορίες
31 Μαϊ. - 2 Ιουν.2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS2
Refresher BRM and Advanced Ship Handling

> περισσότερες πληροφορίες