19-23 Ιουνίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS1
"Bridge Resource Management"

> περισσότερες πληροφορίες
20 Ιουνίου 2017
Σεμινάριο: Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία

> περισσότερες πληροφορίες