2-4 Ιουλ. 2018
Simulator Seminar: HS2
BRM Refresh and Advanced Ship Handling

> Διαβάστε περισσότερα
5-6 Ιουλ. 2018
Simulator Seminar: HS4
Optimizing Skills in the Best and Safe use of ECDIS and Radars

> Διαβάστε περισσότερα
9-10 Ιουλ. 2018
Simulator Seminar: HS5
Marine Meteorology - Handling Ships in Heavy Weather and Following/Quartering seas

> Διαβάστε περισσότερα
12-13 Ιουλ. 2018
Simulator Seminar: HS3
Navigating in Dense Traffic - Fishing Areas - COLREGs and Loss Prevention

> Διαβάστε περισσότερα
16-20 Ιουλ. 2018
Simulator Seminar: HS1
Bridge Resource Management

> Διαβάστε περισσότερα
23-25 Ιουλ. 2018
Simulator Seminar: HS2
BRM Refresh and Advanced Ship-Handling

> Διαβάστε περισσότερα
26-27 Ιουλ. 2018
Simulator Seminar: HS3
Navigating in Dense Traffic - Fishing Areas - COLREGs and Loss Prevention

> Διαβάστε περισσότερα