20-24 Μαρτίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS1 "Bridge Resource Management"

> περισσότερες πληροφορίες
28-29 Μαρτίου 2017
Σεμινάριο: Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισμοί

> περισσότερες πληροφορίες
3-5 Απριλίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS2 "Refresher BRM and Advanced Ship Handling"

> περισσότερες πληροφορίες
4-5 Απριλίου 2017
Σεμινάριο: Ανθρώπινος Παράγοντας και Λειτουργική Ασφάλεια στο Πλοίο

> περισσότερες πληροφορίες
10-12 Απριλίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS2 "Refresher BRM and Advanced Ship Handling"

> περισσότερες πληροφορίες
18-20 Απριλίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS2 "Refresher BRM and Advanced Ship Handling"

> περισσότερες πληροφορίες
20 Απριλίου 2017
Σεμινάριο: Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία

> περισσότερες πληροφορίες
24-28 Απριλίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS1 "Bridge Resource Management"

> περισσότερες πληροφορίες