12-13 Σεπτεμβρίου 2017
Σεμινάριο: Marine Environmental Awareness

> περισσότερες πληροφορίες
19-20 Σεπτεμβρίου 2017
Σεμινάριο: Βέλτιστες Πρακτικές για την Εφαρμογή της MARPOL

> περισσότερες πληροφορίες
26-27 Σεπτεμβρίου 2017
Σεμινάριο: Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Ναυτιλία και Νέοι Κανονισμοί

> περισσότερες πληροφορίες