16-20 Απριλου 2018
Σεμινριο Προσομοιωτ: HS1 
Bridge Resource Management

> περισστερες πληροφορες
17-18 Απριλου 2018
Σεμινριο: Marine Environmental Awareness

> περισστερες πληροφορες
23-24 Απριλου 2018
Σεμινριο Προσομοιωτ: HS5 
Marine Meteorology - Handling Ships in Heavy Weather and Following/Quartering seas

> περισστερες πληροφορες
24-25 Απριλου 2018
Σεμινριο: Ασφλεια

> περισστερες πληροφορες
25-27 Απριλου 2018
Σεμινριο Προσομοιωτ: HS2 
BRM Refresh and Advanced Ship Handling

> περισστερες πληροφορες