11-15 Δεκεμβρίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS1
Bridge Resource Management

> περισσότερες πληροφορίες
12-13 Δεκεμβρίου 2017
Σεμινάριο: Ανθρώπινος Παράγοντας και Λειτουργική Ασφάλεια στο Πλοίο

> περισσότερες πληροφορίες
18-20 Δεκεμβρίου 2017
Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS2
BRM Refresh and Advanced Ship-Handling

> περισσότερες πληροφορίες