Ενημερωτικό φυλλάδιο "Τα Γλαρόπουλα"

Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος “Παιδική HELMEPA”, η ένωση εκδίδει ανά τρίμηνο το ενημερωτικό φυλλάδιο "Τα Γλαρόπουλα". Κάθε τεύχος του φυλλαδίου διανέμεται σε περισσότερα από 3.500 αντίτυπα στους μαθητές Μέλη του προγράμματος και τους Εθελοντές Εκπαιδευτικούς τους.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το τελευταίο τεύχος "Τα Γλαρόπουλα"


Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο "Περισκόπιο των Ναυτίλων"

Η HELMEPA εκδίδει το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο "Περισκόπιο των Ναυτίλων", με στόχο να φέρει πιο κοντά τους νέους σε θέματα που αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος και τις επιστήμες και τα επαγγέλματα που συνδέονται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Το δελτίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα Μέλη του Περιβαλλοντικού Προγράμματος "Ναυτίλοι της HELMEPA" και σε φορείς με ενδιαφέρον για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τελευταίο δελτίο "Περισκόπιο των Ναυτίλων"

 

 


 
 
|
 

|
|
|
|
|
     
 
COPYRIGHT © HELMEPA  |  All rights Reserved