Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Αξιολόγηση Σεμιναρίου “Ασφάλεια” Επιμορφωτικού Προγράμματος (25-26 Σεπτεμβρίου 2018)

1 Οκτ 2018

Συμμετοχή: 15 ατόμων (4 Αξ/κοί γέφυρας και 3 Αξ/κοί μηχανής ΕΝ, 8 Στελέχη εταιρειών Μελών)

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-
ποιητικό
Καλό Πολύ Καλό ΄Αριστο
Ποιότητας 10% 10% 60% 20%
Χρησιμότητας 9% 9% 55% 27%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο 18% 45% 37%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο 9% 18% 73%

Τα παραπάνω στοιχεία προοδευτικά για όλα τα σεμινάρια στο: Συμμετοχή και Πιστοποίηση.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
October 21, 2018
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις Αξιολόγηση Σεμιναρίου “Ασφάλεια” Επιμορφωτικού Προγράμματος (25-26 Σεπτεμβρίου 2018)