Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Αποτελέσματα Εκστρατείας Επικεντρωμένης Επιθεώρησης αναφορικά με το Παράρτημα VI της MARPOL

23 Αυγ 2019

Τα Paris & Tokyo MoUs πραγματοποίησαν μία από κοινού Εκστρατεία Επικεντρωμένης Επιθεώρησης (Concentrated Inspection Campaign) στο Παράρτημα VI της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2018, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν πρόσφατα σε σχετική Έκθεση.

Στόχος της εκστρατείας ήταν ο έλεγχος του επιπέδου συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του σχετικού παραρτήματος. Κατά τη διάρκεια αυτής, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4.021 επιθεωρήσεις  πλοίων από 86 Σημαίες, ενώ μόλις  7 ήταν τα πλοία που κρατήθηκαν από 6 Σημαίες για λόγους που σχετίζονται με το Παράρτημα VI της MARPOL.

Τα 7 πλοία που κρατήθηκαν ήταν Σημαίας Αντίγκουα & Μπαρμπούντα (2), Μάλτας (1), Παναμά (1), Δημοκρατίας της Μολδαβίας (1), Άγιου Βικέντιου και Γρεναδίνων (1) και της Κύπρου (1).

Από τα κράτη-Μέλη του Paris MoU, η Ρωσική Ομοσπονδία διεξήγαγε τις περισσότερες επιθεωρήσεις (346), ενώ η Ιταλία είχε το υψηλότερο ποσοστό πλοίων με ελλείψεις σχετικές με το θέμα της εκστρατείας (1%).

Σύμφωνα τα στοιχεία της αναφοράς, η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει επιτύχει ένα καλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις συγκεκριμένες διατάξεις που επιθεωρήθηκαν κατά την εκστρατεία. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι μόνο σε επτά περιπτώσεις από τις 230 απαντήσεις με «ΟΧΙ» στο checklist που κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι επιθεωρητές του PSC, η έλλειψη θεωρήθηκε αρκετά σοβαρή και οδήγησε στην κράτηση του πλοίων.

Συστήνεται, με βάση τα αποτελέσματα της Έκθεσης:

α) τα κράτη-Μέλη του Paris MoU να συνεχίσουν τις επιθεωρήσεις PSC σε όλες τις απαιτήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία αλλαγής καυσίμων (fuel changeover procedure) που ανήγειραν την μεγαλύτερη ανησυχία, και

β) οι επιθεωρητές να δίνουν έμφαση στους τύπους και τις ηλικίες των πλοίων στα οποία αναφέρθηκαν τα λιγότερο ευνοϊκά αποτελέσματα.

Οι πληροφορίες της Έκθεσης θα συμβάλλουν σημαντικά στον εμπλουτισμό της ύλης του Εθελοντικού Επιμορφωτικού Προγράμματος 2020 της HELMEPA, που γίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαίδευσης, η σύσταση της οποία τα τελευταία χρόνια έχει συνδράμει ουσιαστικά στη συνεχή προσπάθεια για συνεχώς ανανεούμενη εκπαίδευση και ενημέρωση αξιωματικών και στελεχών των εταιρειών Μελών της.

Η πλήρης Έκθεση βρίσκεται στο σύνδεσμo https://www.parismou.org/results-cic-marpol-annex-vi-2018.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
20 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις Αποτελέσματα Εκστρατείας Επικεντρωμένης Επιθεώρησης αναφορικά με το Παράρτημα VI της MARPOL