Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Τα προνόμια των Εταιρικών Μελών

Εταιρείες και Οργανισμοί στην ξηρά, ως Εταιρικά Μέλη της HELMEPA εμπλουτίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αναδείξουν το υψηλό επίπεδο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους στην ευρύτερη κοινωνία. Η συμμετοχή τους σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων της HELMEPA, που προάγουν την περιβαλλοντική ενημέρωση, ενδυναμώνει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των στελεχών τους και ταυτόχρονα αναδεικνύει το περιβαλλοντικό προφίλ της εταιρείας ανάμεσα στα Μέλη της HELMEPA αλλά και το ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα και διεθνώς.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
22 October 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Γιατί να γίνετε μέλος;