Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Ενημερωτικό δελτίο “NEA”

Η HELMEPA εκδίδει το μηνιαίο δίγλωσσο ενημερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο “NEA” και το διανέμει στα Μέλη της, πλοία, εταιρείες και ναυτικούς καθώς και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πατήστε εδώ για να δείτε την τελευταία έκδοση

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων

Κάθε χρόνο, η HELMEPA εκδίδει Ελληνικά και Αγγλικά την Ετήσια Έκθεση των δραστηριοτήτων της το προηγούμενο έτος και τη διανέμει στα Μέλη και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πατήστε εδώ για να δείτε την τελευταία Ετήσια Έκθεση

Τεχνικό Δελτίο “The HELMEPA Navigator”

Το Τεχνικό Ηλεκτρονικό Δελτίο “The HELMEPA Navigator” εκδίδεται Ελληνικά και Αγγλικά από τον Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο κάθε μήνα και προωθείται ηλεκτρονικά στα Μέλη. Το Δελτίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες πλοίων, τις τελευταίες εξελίξεις στον IMO, κ.α. Πολλά Μέλη προωθούν το Δελτίο στα υπό τη διαχείρισή τους πλοία.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα τεύχη

Τεχνικό Δελτίο “The HELMEPA Monitor”

Η διμηνιαία ηλεκτρονική αγγλική έκδοση “The HELMEPA Monitor” είναι το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μας με την Αμερικανική Ακτοφυλακή, μετά τη συνάντηση της HELMEPA, εκπροσώπων εταιρειών-μελών της και της USCG, στην Ουάσιγκτον, το Νοέμβριο 2014. Απευθύνεται αποκλειστικά σε πλοία που πλέουν στα χωρικά ύδατα των ΗΠΑ και τηρεί τους αναγνώστες ενήμερους για τις πιο πρόσφατες ειδήσεις, εξελίξεις, απαιτήσεις και συστάσεις σχετικά με θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ασφαλούς ναυσιπλοΐας και θαλάσσιων μεταφορών στις ΗΠΑ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα τεύχη

 

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
22 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιοδικές Εκδόσεις