Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Τεχνικές Εκδόσεις

Σε υλοποίηση της αποστολής της να πληροφορεί και να κινητοποιεί τον ανθρώπινο παράγοντα στη ναυτιλία, η HELMEPA εκδίδει τεχνικά εγχειρίδια, ελληνικά και αγγλικά, πάνω στις Διεθνείς Συμβάσεις. Τα κείμενα είναι κωδικοποιημένα σύμφωνα με τους τύπους των πλοίων-μελών ή/και τις ειδικότητες των ναυτικών-μελών. Οι ακόλουθες εκδόσεις καθώς και “check-lists” και ειδικές πινακίδες για χρήση πάνω στα πλοία, προσφέρονται δωρεάν σε κάθε νέο πλοίο-μέλος με την εγγραφή του στην Ένωση:

Τίτλος:
Ηλεκτρονική έκδοση – “Guide for Greek and Foreign Seafarers onboard Ships operating in Australian Waters”
Έτος έκδοσης:
2018

Ηλεκτρονική έκδοση που η HELMEPA αναθεώρησε με τη συνδρομή της AMSA, ώστε να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους αξιωματικούς των πλοίων Μελών που ταξιδεύουν στην Αυστραλία και παραπλέουν το Great Barrier Reef.

 

Τίτλος:
Οδηγός της HELMEPA για Επιθεωρήσεις Πλοίων από την United States Coast Guard
Έτος έκδοσης:
2014

Η κωδικοποιημένη δίγλωσση αυτή έκδοση της HELMEPA περιλαμβάνει τις Οδηγίες (Guidelines) της USCG προς τους επιθεωρητές της για τον έλεγχο του πλοίου στους τομείς Ασφάλειας, Περιβαλλοντικής Προστασίας και

Security στην Αγγλική και απευθύνεται στα πλοία-μέλη που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ.Ο Οδηγός αυτός είναι ένα «εργαλείο», όχι μόνο για την προετοιμασία της επιθεώρησης, αλλά και για τη διατήρηση πλοίου και προσωπικού στο υψηλό επίπεδο που απαιτεί η ποιοτική ναυτιλία του σήμερα και του μέλλοντος.
Θετική υπήρξε η ανταπόκριση των μελών, που ζήτησαν περισσότερα αντίτυπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η HELMEPA διαθέσει σε κάθε εταιρεία-μέλος την έκδοση μόνο σε μορφή CD, το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί και διανεμηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εταιρείας.

 

Τίτλος:
Σημαντικές Υπενθυμίσεις για τη Δική σας Ασφάλεια

Έτος έκδοσης:
2013

Ένας οδηγός για τους ναυτικούς που τους υπενθυμίζει ότι «οι κανόνες ασφάλειας στο πλοίο σώζουν ζωές και προστατεύουν τις θάλασσες από τη ρύπανση». Ανανέωση της προηγούμενης έκδοσης του 2011, επισημαίνει τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν από τους Αξιωματικούς του πλοίου πριν από κάθε επιθεώρηση στο λιμάνι σε βασικούς τομείς συντήρησης και λειτουργίας του, όπως: Πρόληψη-Καταπολέμηση Πυρκαγιάς, Γραμμές Φόρτωσης, Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας, Κώδικας ISM-Ασφαλής Διαχείριση Πλοίου, Ασφάλεια Εγκαταστάσεων, Σωστικά Μέσα, Ραδιοεπικοινωνίες, Κύριες και Βοηθητικές Μηχανές, Συστήματα και Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης, Πρόληψη Ρύπανσης από Λύματα, Σχέδια και Έγγραφα Πλοίου και Διαχωριστήρας Πετρελαίου-Νερού.

 

Τίτλος:
Ηλεκτρονική έκδοση – “Οδηγός για τους Ναυτικούς σε Πλοία που ταξιδεύουν στα νερά της Αυστραλίας”
Έτος έκδοσης:
2013

Διαθέσιμος αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και στην Αγγλική, ο Οδηγός αυτός αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο ανανέωσης των γνώσεων Ελλήνων και αλλοδαπών αξιωματικών πάνω στις απαιτήσεις του IMO και της νομοθεσίας της Αυστραλίας που υπηρετούν σε πλοία που διέρχονται από τα νερά της Αυστραλίας.
Έχοντας καταρτισθεί σε συνεργασία με την AUSMEPA και AMSA, η πρόθεση είναι να διευκολύνει παράλληλα τη δραστική συνεργασία μεταξύ πλοίων και της AMSA για την επίτευξη ασφαλούς ναυσιπλοΐας και πρόληψης ρύπανσης στις ιδιαίτερα ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές αυτής της απέραντης ηπείρου.
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα αναφοράς και παρακολούθησης πορείας των πλοίων, τη ναυσιπλοΐα στις εσωτερικές διαδρομές του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου, τη διαχείριση θαλάσσιου έρματος, το biofouling, και τα επιτρεπόμενα βυθίσματα στο Torres Strait.
Η ηλεκτρονική έκδοση διατίθεται δωρεάν στα μέλη της HELMEPA.

 

Τίτλος:
DVD – 2013 REFRESHER TRAINING ONBOARD
Έτος έκδοσης:
Ιανουάριος 2013

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των γνώσεων των ναυτικών με νέους και αποτελεσματικούς τρόπους, και στο πλαίσιο της Ανανεούμενης Εκπαίδευσης Επί Πλοίου, η HELMEPA διέθεσε για πρώτη φορά σε μορφή ψηφιακού δίσκου βίντεο (DVD), μια σειρά παρουσιάσεων που συνδέονται με την περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία του πλοίου. Tα θέματα που πραγματεύονται οι παρουσιάσεις είναι τα εξής:
Διαχωριστήρας Πετρελαίου-Νερού – κατάλληλη χρήση και συντήρηση
Απορρίμματα στη Θάλασσα – Παράρτημα V της MARPOL
Διαχείριση Θαλάσσιου Έρματος – επιπτώσεις και μέτρα πρόληψης
Ειδικευμένα στελέχη της HELMEPA δίνουν τις 15λεπτης διάρκειας διαλέξεις στην Αγγλική (με την προσθήκη Αγγλικών υποτίτλων), οι οποίες έχουν σχεδιασθεί σε στενή συνεργασία με την Εκπαιδευτική Επιτροπή της Ένωσης.
To DVD διατίθεται δωρεάν στα πλοία-μέλη της HELMEPA.

 

Τίτλος:
MARPOL
Έτος έκδοσης:
Δεκέμβριος 2012Η πιο πρόσφατη έκδοση της HELMEPA έχει στόχο να εφοδιάσει τους ναυτικούς που υπηρετούν πάνω στα πλοία-μέλη της Ένωσης με ένα πολύτιμο εγχειρίδιο. Οι αξιωματικοί μπορούν τώρα, εύκολα και δραστικά μέσω αυτού του ενημερωμένου μέσου, να αναζητήσουν πληροφορίες για θέματα που συνδέονται με την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του πλοίου, θέματα που δεν επικεντρώνονται μόνο στη Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78 αλλά και σε άλλες συμβάσεις και κανονισμούς που αφορούν στη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος, τα επιβλαβή υφαλοχρώματα, την ανακύκλωση των πλοίων, τον υποθαλάσσιο θόρυβο και τις συγκρούσεις των πλοίων με τα θαλάσσια θηλαστικά.
Η έντυπη έκδοση είναι στην Ελληνική και Αγγλική και διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Τίτλος:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Έτος έκδοσης:
2011Ο νέος Οδηγός της HELMEPA “Σημαντικές Υπενθυμίσεις για τη Δική σας Ασφάλεια” επισημαίνει τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν από τους Αξιωματικούς του πλοίου πριν από κάθε επιθεώρηση στο λιμάνι σε 9 βασικούς τομείς συντήρησης και λειτουργίας του.

 

Τίτλος:
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Έτος έκδοσης:
2010, 2000 1η έκδοσηΣε συνεργασία με την Australian Maritime Safety Authority–AMSA αναθεωρήθηκε και εμπλουτίστηκε η έκδοση “Oδηγός για τους Έλληνες Ναυτικούς στα Νερά της Αυστραλίας“.
Ο Οδηγός αυτός περιγράφει τις διαδικασίες αναφοράς πλοίων πριν την είσοδο και κατά τη διάρκεια ταξιδίου στα νερά της Αυστραλίας και τις σημαντικότερες απαιτήσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δίνοντας έμφαση στη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος και του biofouling.

 

Τίτλος:
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΟΙΟΥ
Έτος έκδοσης:
2008 στην Αγγλική σε συνεργασία με το GL, 1993 Αγγλική Έκδοση, 1992 Ελληνική ΈκδοσηΣύμφωνα με την Απόφαση Α680(17) του ΙΜΟ, εκτυπώθηκε το “ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΟΙΟΥ” με Οδηγίες για την Ασφαλή και Περιβαλλοντικά Σωστή Λειτουργία του Πλοίου και οι δύο εκδόσεις (ελληνική και αγγλική) αναθεωρήθηκαν το 1995. Περιλαμβάνει ακόμη ένα μεγάλο αριθμό “Check Lists” σημαντικών λειτουργιών.
Στη διάρκεια του 2007 το Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο σε συνεργασία με το Germanischer Lloyd AG, εταιρικό Μέλος της HELMEPA, προετοίμασε στην Αγγλική την πλέον ενημερωμένη έκδοση “SHIP’S MANUAL” στο οποίο περιλαμβάνονται οδηγίες διαχείρισης έρματος, ελέγχου ατμοσφαιρικών εκπομπών και προετοιμασίας επιθεώρησης του πλοίου σύμφωνα με το Port State Control.
Το Germanischer Lloyd ευγενικά πρόσφερε την εκτύπωση αυτής της σημαντικής έκδοσης, που παρουσίασαν από κοινού με τη HELMEPA στη ναυτιλιακή κοινότητα του Πειραιά την 4η Φεβρουαρίου 2008.

 

Τίτλος:
ΣΧΕΔΙΟ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ
Έτος έκδοσης:
2003

Η έκδοση αυτή αποτελεί Πρότυπο για την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου από τα Μέλη της HELMEPA σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Κεφαλαίου της SOLAS για την Ασφάλεια-Security και τον Κώδικα ISPS.

 

 

Τίτλος:
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Έτος έκδοσης:
2000

Καταρτίστηκε σε συνεργασία με την Australian Maritime Safety Authority (AMSA) και την Queensland Transport για να διευκολύνει τα Μέλη της HELMEPA που καταπλέουν σε νερά της Αυστραλίας. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους κανονισμούς που έχουν ως στόχο την προστασία του Great Barrier Reef.

 

 

Τίτλος:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝ ΠΛΩ
Έτος έκδοσης:
1998

Πρόκειται για επιλεγμένα, λόγω της σημασίας τους, θέματα από τα ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα της HELMEPA, τα οποία παραμένουν διαχρονικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων των πλοίων. Έχουν γίνει αναθεωρήσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση STCW και η τελευταία έκδοση θα διατίθεται σύντομα σε CD.

 

Τίτλος:
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ
Έτος έκδοσης:
1998

Η έκδοση αυτή παρουσιάζει τις απαιτήσεις Επιθεωρήσεων της Αμερικανικής Ακτοφυλακής σε Δεξαμενόπλοια και Φορτηγά πλοία ξένης σημαίας και παρέχει στο χρήστη τα διατιθέμενα βοηθήματα των ΙΜΟ, USCG και HELMEPA για τη σωστή προετοιμασία του πλοίου. Καλύπτει την εξέταση εγγράφων, τη γενική και τη διευρυμένη επιθεώρηση, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τις Συμβάσεις των ΙΜΟ και ILO. Η έκδοση είναι προϊόν συνεργασίας HELMEPA και Αμερικανικής Ακτοφυλακής.

 

Τίτλος:
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
Έτος έκδοσης:
1997

Η έκδοση αυτή καταρτίστηκε σε συνεργασία με την Αμερικανική Ακτοφυλακή και παρουσιάζει  τις απαιτήσεις της USCG κατά τiς επιθεωρήσεις Δεξαμενόπλοιων και Φορτηγών πλοίων ξένης σημαίας σε λιμένες των ΗΠΑ. Για την προετοιμασία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές, κάθε απαίτηση συνοδεύεται και από σχετικά βοηθήματα των ΙΜΟ, ILO, USCG και HELMEPA.

 

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
30 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Τεχνικές Εκδόσεις