Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Η Αποστολή της HELMEPA

  • Ενθαρρύνει Ελληνόκτητες πλοιοκτήτριες εταιρείες, διαχειριστές και πράκτορες όπου και αν βρίσκονται, πλοιάρχους, αξιωματικούς καταστρώματος και μηχανής και πληρώματα και γενικά μέλη της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας να εγγράφονται ως Μέλη της Ένωσης.
  • Καλλιεργεί υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συνείδησης στην Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα χρησιμοποιώντας κάθε μέσο επιμόρφωσης, πληροφόρησης, κινητοποίησης και δημοσιότητας.
  • Συνεργάζεται και συμπαρίσταται στην Ελληνική Κυβέρνηση σε θέματα σχετικά με διεθνείς κανονισμούς για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ασφάλεια στα πλοία.
  • Ενθαρρύνει όλα τα μέλη της Ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας να συμμορφώνονται με την εθνική και διεθνή νομοθεσία που ισχύει για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης και να συμβάλλουν στην εμπέδοση πνεύματος ασφάλειας στα πλοία.
  • Απονέμει τον τίτλο του Μέλους σε άτομα σαν αναγνώριση της εθελοντικής τους δέσμευσης για την πρόληψη της ρύπανσης και την ασφάλεια στη θάλασσα.
  • Αναγνωρίζει και βραβεύει επιτεύγματα ατόμων ή εταιρειών μελών της Ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στους τομείς πρόληψης της ρύπανσης και ασφάλειας στα πλοία.

Υλοποιώντας το άρθρο της Ιδρυτικής Διακήρυξης που ορίζει όπως η HELMEPA “Πρωταγωνιστήσει σε μια διεθνή προσπάθεια να συνδυαστούν νόμοι και κανονισμοί με εθελοντική βούληση για να εξαλειφθεί η ρύπανση από τα πλοία και να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα” η Ένωση προώθησε και βοήθησε στην ίδρυση των παρακάτω αδελφών οργανισμών με παρόμοιες Διακηρύξεις:

AUSMEPA στην Αυστραλία
BRITMEPA στην Μεγάλη Βρετανία
CYMEPA στην Κύπρο
NAMEPA στη Βόρεια Αμερική
PHILMEPA στις Φιλιππίνες
TURMEPA στην Τουρκία
URUMEPA στην Ουρουγουάη
UKRMEPA στην Ουκρανία

Τον Ιούνιο του 2006, 4 MEPA υπέγραψαν, ως ιδρυτικά μέλη, το νομικό έγγραφο με το οποίο καθορίστηκε η ταυτότητα της INTERMEPA, (Διεθνής Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος), ως μια εθελοντική, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική ένωση, στην Αθήνα, Ελλάδα.

Η έδρα της φιλοξενείται στα γραφεία της HELMEPA που προσφέρει και τη Γραμματειακή υποστήριξη.

Μέλη της INTERMEPA είναι οι:

AUSMEPA
CYMEPA
HELMEPA
NAMEPA
TURMEPA
UKRMEPA
URUMEPA


Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
27 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Η ΕΝΩΣΗ Αποστολή