Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Νέα περιφερειακά σχέδια για τη μείωση της ρύπανσης της Μεσογείου από χερσαίες πηγές

26 Νοε 2018

H Συνθήκη της Βαρκελώνης, που έχουν υπογράψει 21 Μεσογειακά Κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί τη νομική βάση του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP MAP), περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση από Χερσαίες Πηγές και Δραστηριότητες (LBS Protocol).

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων αυτού του Πρωτοκόλλου, από το 2009 μέχρι το 2013 υιοθετήθηκαν 10 Περιφερειακά Σχέδια για τη μείωση της προερχόμενης από τη στεριά ρύπανσης από τους ακόλουθους ρυπαντές: υδράργυρο, διάφορους ανθεκτικούς οργανικούς ρυπαντές (POPs), οργανικό φορτίο από αστικά λύματα και από τον τομέα παραγωγής τροφίμων και θαλάσσια απορρίμματα.

Κατά την 20ή συνάντηση των Μερών του UNEP MAP πέρσι το Δεκέμβριο στα Τίρανα, αποφασίστηκε η κατάρτιση 6 νέων Περιφερειακών Σχεδίων που αφορούν σε:

  • Επεξεργασία αστικών λυμάτων
  • Διαχείριση λυματολάσπης
  • Διαχείριση θρεπτικών από αγροτικές καλλιέργειες
  • Διαχείριση θρεπτικών από υδατοκαλλιέργειες
  • Διαχείριση επιφανειακών απορροών από αστικά κέντρα
  • Θαλάσσια απορρίμματα

Στις 20-21 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση ειδικών με συμμετοχή εκπροσώπων των Μεσογειακών κρατών και περιβαλλοντικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και η HELMEPA, κατά την οποία συζητήθηκαν οι αρχικές προτάσεις για τη δομή, τα βασικά στοιχεία και στόχους και το χρονοδιάγραμμα διαμόρφωσης και υποβολής των σχεδίων προς έγκριση.

Ειδικότερα για τα θαλάσσια απορρίμματα, σημειώνεται ότι το νέο Περιφερειακό Σχέδιο θα βασιστεί στο ήδη υπάρχον από το 2013, το οποίο θα εμπλουτιστεί με μέτρα και στόχους για τα πλαστικά μιας χρήσης και τα μικροπλαστικά, στην κατεύθυνση που χαράζει και η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Πλαστικά.

Οι προτάσεις που προέκυψαν από τη συνάντηση θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση των νέων σχεδίων, τα οποία θα υποβληθούν προς υιοθέτηση από τα Μεσογειακά Κράτη το Δεκέμβριο 2019 ή το Δεκέμβριο 2021, το αργότερο.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
27 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις Νέα περιφερειακά σχέδια για τη μείωση της ρύπανσης της Μεσογείου από χερσαίες πηγές