Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Ετήσιο Ανανεούμενο Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να συμπληρώνει την εκπαίδευση των Ελλήνων αξιωματικών ΕΝ σύμφωνα με την STCW  παρέχοντάς τους νέες πληροφορίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και εξελίξεων της ναυτιλιακής νομοθεσίας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Πολιτική του Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου είναι να προσφέρει στα Μέλη της Ένωσης κωδικοποιημένη, συνεπή, ισχύουσα και επίκαιρη ενημέρωση. Αυτές οι υπηρεσίες θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας για την κινητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα για να δεσμευτεί εθελοντικά για ασφαλή και φιλική για το περιβάλλον ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Κάθε ετήσιο πρόγραμμα καταρτίζεται με δοκιμασμένες διαδικασίες που αναδεικνύουν εκείνα τα θέματα που θα βοηθήσουν τους αξιωματικούς να ελαχιστοποιήσουν κάθε πιθανό κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.

Το Πρόγραμμα του 2018 καταρτίστηκε σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους 12 Εταιρειών Μελών που αποτελούν την Εκπαιδευτική Επιτροπή και με γνώμονα τις ανάγκες των Μελών, τις νομοθετικές εξελίξεις στον ΙΜΟ, τα στοιχεία από τις επιθεωρήσεις στα λιμάνια καθώς και τις παρατηρήσεις/προτάσεις όσων παρακολούθησαν τα σεμινάρια των τελευταίων ετών.

Η διαδικασία κατάστρωσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα ακόλουθα:

  • Παρακολούθηση νέων τάσεων σε συγκεκριμένους τομείς όπως ναυτική τεχνολογία και καινοτομία, λειτουργία και συντήρηση πλοίων, πρότυπα ικανότητας προσωπικού πλοίου κ.α.
  • Ανάλυση των αξιολογήσεων προηγουμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους συμμετέχοντες καθώς και προτάσεις εταιρειών-μελών.
  • Ανάλυση ναυτικών ατυχημάτων και αποτελεσμάτων επιθεωρήσεων πλοίων Μελών από Κράτη Λιμένα όπως φαίνεται στις αναφορές των Paris και Tokyo MOUs, EMSA, Αμερικανικής Ακτοφυλακής κ.ά.
  • Παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων στη διεθνή ναυτιλιακή νομοθεσία με τη συμμετοχή της HELMEPA στις εργασίες των Επιτροπών Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΜΕPC) και Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του IMO.

Το πρώτο εθελοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1983 – 84 ως ένας κύκλος τριών ξεχωριστών Σεμιναρίων για Αξιωματικούς Καταστρώματος, Μηχανής και Πληρώματα αντίστοιχα.

Από τότε, τα επιμορφωτικά προγράμματα της HELMEPA έχουν εξελιχθεί τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμενό τους με σταθερό στόχο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες εφαρμογής των νέων κανονισμών και τις τάσεις στην τεχνολογία και τη λειτουργία των πλοίων. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια στη θάλασσα από την οπτική γωνία του ανθρώπινου παράγοντα αποτελούν τους δύο στύλους της εκπαίδευσης της Ένωσης.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
22 October 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Ετήσιο Ανανεούμενο Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα