Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Συμμετοχή και Πιστοποίηση

Μεταξύ 1983 και 2018, συνολικά 19.335 Αξιωματικοί Καταστρώματος και Μηχανής, Στελέχη Εταιριών, Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού έχουν παρακολουθήσει 36 τέτοια ετήσια προγράμματα.

Πιστοποιητικά Συμμετοχής εκδίδονται στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν την πλήρη διάρκεια του σεμιναρίου. Στοιχεία σχετικά με συμμετοχή και πιστοποίηση παρέχονται στις Εταιρείες-Μέλη από τις οποίες οι συμμετέχοντες προέρχονται.

 

Αξιολογήσεις Σεμιναρίων
Επιμορφωτικού Προγράμματος 2019
(έως 14 Φεβρουαρίου)

Σεμ. A: 'Μειώνοντας το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα της Ναυτιλίας: Καυτά Θέματα του Σήμερα και του Αύριο'

 

8 άτομα (2 Αξ/κοί γέφυρας ΕΝ, 5 Στελέχη εταιρειών Μελών και 1 Κυβερνήτης Σκαφών του Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου)

Σεμ. Β: 'Μαθαίνοντας από τις Επιθεωρήσεις του PSC: Συνήθεις Ελλείψεις και Πρόληψή τους'

16 άτομα (3 Αξ/κοί γέφυρας ΕΝ, 1 Αξ/κός μηχανής ΕΝ και 12 Στελέχη εταιρειών Μελών)

Σεμ. C: 'Ενισχύοντας την Ασφάλεια μέσω της Αποτελεσματικής Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων και Ανθρώπων στο Πλοίο'

 

12 άτομα (5 Αξ/κοί γέφυρας ΕΝ, 1 Αξ/κός μηχανής ΕΝ, 3 Στελέχη εταιρειών Μελών και 3 Αξ/κοί ΠΝ)

Σεμ. F: 'Επιθεώρηση Vetting και TMSA'

17 άτομα (5 Αξ/κοί γέφυρας ΕΝ και 12 Στελέχη εταιρειών Μελών)

Σεμ. Προσομοιωτή HS1: 'BRM'

5 Αξ/κοί εταιρειών Μελών

Σεμ. Προσομοιωτή HS2: 'BRM Refresh and Advanced Ship-Handling'

5 Αξ/κοί εταιρειών Μελών

Σεμ. Προσομοιωτή HS3: 'Navigating in Dense Traffic - Fishing Areas - COLREGs and Loss Prevention'

5 Αξ/κοί εταιρειών Μελών

 

 

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
27 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Συμμετοχή και Πιστοποίηση