Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Στόχοι

Σύμφωνα με την Ιδρυτική Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης η HELMEPA δημιούργησε το Ναυτιλιακό Τομέα με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία, από τον πλοιοκτήτη μέχρι τον τελευταίο ναύτη:

  • Συμπληρώνοντας την επιμόρφωση των Ελλήνων ναυτικών με επίκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση που καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία επικεντρώνονται στην πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία και την ασφάλεια στη θάλασσα.
  • Ανυψώνοντας την περιβαλλοντική συνείδηση και διαδίδοντας πνεύμα ασφάλειας στη ναυτιλία ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή συμμόρφωση με Διεθνείς Συμβάσεις, νόμους και κανονισμούς.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
27 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Στόχοι