Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Αποστολή

Η HELMEPA, σαν εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε μέσα στη ναυτιλία από Έλληνες ναυτικούς και πλοιοκτήτες, δίνει την ευκαιρία σε όποιον το επιθυμεί να μάθει τι σημαίνει “θαλάσσιο περιβάλλον” και πώς η ζωή μας εξαρτάται από αυτό.

Ο Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κοινού προσφέρει στο ευρύτερο κοινό και περισσότερο στα νέα παιδιά, περιβαλλοντική πληροφόρηση και ενημέρωση για τις πραγματικές διαστάσεις της θαλάσσιας ρύπανσης και το μερίδιο της ευθύνης μας στη δημιουργία και την εξαφάνισή της.

Ακόμη και αν είναι λίγοι αυτοί που θα ανταποκριθούν, οι νεότερες τουλάχιστον γενιές θα βοηθηθούν να αποφύγουν τα λάθη των παλαιότερων.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
23 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Αποστολή