Επιλογή Σελίδας

Καλωσορίζοντας τα νέα Μέλη

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 20-22 Οκτωβρίου 2020 Webinar: Safety First περισσότερες πληροφορίες 22-23 Οκτωβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS3: Navigating in Dense Traffic – Fishing Areas - COLREGs and Loss Prevention περισσότερες πληροφορίες 27 Οκτωβρίου 2020 Παρουσίαση RDML...

Διαδικτυακή παρουσίαση του προγράμματος «Παιδική HELMEPA» σε εκπαιδευτικούς της Κέρκυρας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 20-22 Οκτωβρίου 2020 Webinar: Safety First περισσότερες πληροφορίες 22-23 Οκτωβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS3: Navigating in Dense Traffic – Fishing Areas - COLREGs and Loss Prevention περισσότερες πληροφορίες 27 Οκτωβρίου 2020 Παρουσίαση RDML...

Ηλεκτρονική πλατφόρμα “VIRP” της HELMEPA για την εθελοντική αναφορά ναυτικών ατυχημάτων, περιστατικών και “near misses”

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 20-22 Οκτωβρίου 2020 Webinar: Safety First περισσότερες πληροφορίες 22-23 Οκτωβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS3: Navigating in Dense Traffic – Fishing Areas - COLREGs and Loss Prevention περισσότερες πληροφορίες 27 Οκτωβρίου 2020 Παρουσίαση RDML...

Κυκλοφόρησε το 100ό Τεύχος της εφημερίδας «Τα Γλαρόπουλα» της Παιδικής HELMEPA

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 20-22 Οκτωβρίου 2020 Webinar: Safety First περισσότερες πληροφορίες 22-23 Οκτωβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS3: Navigating in Dense Traffic – Fishing Areas - COLREGs and Loss Prevention περισσότερες πληροφορίες 27 Οκτωβρίου 2020 Παρουσίαση RDML...

Φθινόπωρο με Webinars της HELMEPA

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 20-22 Οκτωβρίου 2020 Webinar: Safety First περισσότερες πληροφορίες 22-23 Οκτωβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS3: Navigating in Dense Traffic – Fishing Areas - COLREGs and Loss Prevention περισσότερες πληροφορίες 27 Οκτωβρίου 2020 Παρουσίαση RDML...

Καλό φθινόπωρο και ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» στα ΜΜΕ που μας στηρίζουν

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 20-22 Οκτωβρίου 2020 Webinar: Safety First περισσότερες πληροφορίες 22-23 Οκτωβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS3: Navigating in Dense Traffic – Fishing Areas - COLREGs and Loss Prevention περισσότερες πληροφορίες 27 Οκτωβρίου 2020 Παρουσίαση RDML...
Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
22 October 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις