Επιλογή Σελίδας

Διαδικτυακό Workshop της HELMEPA: «Ασφάλεια στη Θάλασσα»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 13-17 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS1: Bridge Resource Management περισσότερες πληροφορίες 20-22 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS2: Advanced Ship-Handling and Navigational Safety περισσότερες πληροφορίες 23-24 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο...

Προστατεύουμε και φέτος τις θάλασσες και τις ακτές, αλλά με προσοχή!

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 13-17 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS1: Bridge Resource Management περισσότερες πληροφορίες 20-22 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS2: Advanced Ship-Handling and Navigational Safety περισσότερες πληροφορίες 23-24 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο...

Καλωσορίζοντας τα νέα Μέλη

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 13-17 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS1: Bridge Resource Management περισσότερες πληροφορίες 20-22 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS2: Advanced Ship-Handling and Navigational Safety περισσότερες πληροφορίες 23-24 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο...

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της HELMEPA

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 13-17 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS1: Bridge Resource Management περισσότερες πληροφορίες 20-22 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS2: Advanced Ship-Handling and Navigational Safety περισσότερες πληροφορίες 23-24 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο...

Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση Μελών HELMEPA

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 13-17 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS1: Bridge Resource Management περισσότερες πληροφορίες 20-22 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS2: Advanced Ship-Handling and Navigational Safety περισσότερες πληροφορίες 23-24 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο...

Μια αυθόρμητη δράση για το περιβάλλον ας γίνει παράδειγμα για όλους

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 13-17 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS1: Bridge Resource Management περισσότερες πληροφορίες 20-22 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS2: Advanced Ship-Handling and Navigational Safety περισσότερες πληροφορίες 23-24 Ιουλίου 2020 Σεμινάριο...
Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
12 August 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις