Επιλογή Σελίδας

Προληπτικά μέτρα για τον κορονοϊό έλαβε η HELMEPA

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21-22 Σεπτεμβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS4: Real incidents’ simulation and root cause Analysis περισσότερες πληροφορίες 23-25 Σεπτεμβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS2: Advanced Ship-Handling and Navigational Safety περισσότερες πληροφορίες...

Σεμινάριο “Marine Fuels after January 1, 2020”

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21-22 Σεπτεμβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS4: Real incidents’ simulation and root cause Analysis περισσότερες πληροφορίες 23-25 Σεπτεμβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS2: Advanced Ship-Handling and Navigational Safety περισσότερες πληροφορίες...

Εσπερίδα για την Ασφάλεια στη Θάλασσα – Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21-22 Σεπτεμβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS4: Real incidents’ simulation and root cause Analysis περισσότερες πληροφορίες 23-25 Σεπτεμβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS2: Advanced Ship-Handling and Navigational Safety περισσότερες πληροφορίες...

«Ενισχύοντας το Πνεύμα Ναυτικής Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21-22 Σεπτεμβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS4: Real incidents’ simulation and root cause Analysis περισσότερες πληροφορίες 23-25 Σεπτεμβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS2: Advanced Ship-Handling and Navigational Safety περισσότερες πληροφορίες...

Έγκριση Προγράμματος «Παιδική HELMEPA» 2019-2020

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21-22 Σεπτεμβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS4: Real incidents’ simulation and root cause Analysis περισσότερες πληροφορίες 23-25 Σεπτεμβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS2: Advanced Ship-Handling and Navigational Safety περισσότερες πληροφορίες...

«Ενισχύοντας το Πνεύμα Ναυτικής Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21-22 Σεπτεμβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS4: Real incidents’ simulation and root cause Analysis περισσότερες πληροφορίες 23-25 Σεπτεμβρίου 2020 Σεμινάριο Προσομοιωτή HS2: Advanced Ship-Handling and Navigational Safety περισσότερες πληροφορίες...
Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
23 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Μη κατηγοριοποιημένο