Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Αποφάσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της Μεσογείου

27 Σεπ 2019

Στις 10-13 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η καθιερωμένη διετής συνάντηση των εκπροσώπων (Focal Points, FP) των χωρών της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP), στην οποία συμμετέχει και η HELMEPA ως οργανισμός-Εταίρος του UNEP/MAP και παρατηρητής.

Από τα βασικά αντικείμενα της συνάντησης ήταν να εξεταστούν τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες μιας σειράς σχεδίων αποφάσεων, που στοχεύουν στον περιορισμό της ρύπανσης, την προστασία της βιοποικιλότητας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου.

Οι αποφάσεις που συζητήθηκαν, και οι οποίες θα υποβληθούν προς τελική επεξεργασία και έγκριση στην 21η Διάσκεψη των Μερών της Συνθήκης  της Βαρκελώνης (το ανώτερο όργανο του UNEP/ΜAP) τον προσεχή Δεκέμβριο στη Νάπολη, αφορούν μεταξύ άλλων σε:

  • 6 νέα περιφερειακά σχέδια γα τη μείωση και πρόληψη της ρύπανσης από χερσαίες πηγές,
  • κοινές οδηγίες και πρότυπα για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων υπεράκτιας άντλησης πετρελαίου,
  • ένα κοινό περιφερειακό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης,
  • σχέδια δράσης και στρατηγικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και συγκεκριμένων ειδών, όπως η Μεσογειακή Φώκια, και την αναγνώριση και διατήρηση περιοχών ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος,
  • περιφερειακά μέτρα για την ανάπτυξη της πράσινης και κυκλικής οικονομίας και την ενίσχυση της ζήτησης βιώσιμων προϊόντων,
  • οδηγίες για τις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων πλοίων στα λιμάνια και τις χρεώσεις χρήσης τους, εναρμονισμένες με τη νέα σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Εκτός από το τελευταίο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ναυτιλία παρουσιάζει το σχέδιο απόφασης που συζητήθηκε σχετικά με το «χάρτη πορείας» (road map) για την κατάθεση πρότασης στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό-ΙΜΟ για την αναγνώριση της Μεσογείου ως Ειδικής Περιοχής Ελέγχου Εκπομπών οξειδίου του θείου (SECA) σύμφωνα με το Παράρτημα VI της MARPOL.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία των μεσογειακών χωρών για μια τέτοια πρόταση, ο χάρτης πορείας περιγράφει τα απαραίτητα βήματα (με χρονοδιάγραμμα) για τη διαμόρφωση και την υποβολή της στην Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος-MEPC του ΙΜΟ, με ορίζοντα εφαρμογής του μέτρου το 2024.

 

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
30 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις Αποφάσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της Μεσογείου