Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Εκπαιδευτικοί αξιολογούν το Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA»

30 Σεπ 2019

Συνολικά 369 εθελοντές Εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» το σχολικό έτος 2018-2019. Με ζήλο και μεράκι, καθοδήγησαν σε 2.426 περιβαλλοντικές/εκπαιδευτικές δράσεις 6.000 παιδιά σε 158 Δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της χώρας.

Με τίτλο «Βουτιά στον Ωκεανό», το  Πρόγραμμα είχε στόχο να συμβάλει, μέσω της ενημέρωσης και δραστηριοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην προστασία του θαλάσσιου κόσμου, που αποτελεί το βασικό θέμα του Στόχου 14 «Ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας», της Agenda 2030, των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι Εκπαιδευτικοί, προκύπτει πως:

  • Το 92% αξιολόγησε το Πρόγραμμα ως «Άριστο – Πολύ Καλό»
  • Το 96% πιστεύει ότι τα παιδιά διαμόρφωσαν πιο υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στο θαλάσσιο περιβάλλον μετά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, και
  • «Άριστη – Πολύ Καλή» κρίθηκε η παιδαγωγική σκοπιμότητα του Προγράμματος από το 92% των Εκπαιδευτικών, η επιστημονική εγκυρότητα του από το 93% και η παιδαγωγική καταλληλότητα του από το 84%.

Ενδεικτικά σχόλια Εκπαιδευτικών, παραθέτουμε παρακάτω:

«Το πρόγραμμα βοήθησε στη δημιουργία συλλογικού πνεύματος ανάμεσα στους εθελοντές-μέλη του. Μέσα στην Ομάδα, τα μέλη της έμαθαν να συνεργάζονται μεταξύ τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αναπτύσσουν ικανότητες οργάνωσης και συντονισμού.»

«Το πρόγραμμα προκάλεσε το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του. Απέκτησαν γνώσεις, έμαθαν να αναζητούν και να συλλέγουν πληροφορίες και γνώρισαν καλύτερα το θαλάσσιο περιβάλλον. Ενημερώθηκαν για τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη και τις επιπτώσεις τους στη ζωή μας.»

«Στα θετικά στοιχεία του προγράμματος είναι η συνεχής προσπάθεια επιστημονικής ενημέρωσης, διαφοροποίησης, ευέλικτων προσεγγίσεων που κρατάνε το πρόγραμμα ζωντανό, δημιουργικό, ενδιαφέρον και επίκαιρο!»

«Το πρόγραμμα ευαισθητοποιεί τα παιδιά χωρίς να νιώσουν καταναγκασμό!»

 

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
30 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις Εκπαιδευτικοί αξιολογούν το Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA»