Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: νέος κύκλος σεμιναρίων

27 Σεπ 2019

Το φετινό φθινόπωρο ξεκίνησε με νέο κύκλο σεμιναρίων και workshops. Τα Mέλη της HELMEPA που απολαμβάνουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, μπορούν τώρα να εγγράψουν σ’ αυτό αξιωματικούς και στελέχη τους ώστε να ενημερωθούν για εξελίξεις στους διεθνείς ναυτιλιακούς κανονισμούς, να εκπαιδευτούν στον Προσομοιωτή Γέφυρας της HELMEPA και να ενισχύσουν τις ατομικές τους δεξιότητες!

1. Σεμινάρια Προσομοίωσης Γέφυρας

Η HELMEPA διαθέτει Προσομοιωτή Γέφυρας “NAUTIS Full Mission”, τον οποίο δώρισε στη HELMEPA το εταιρικό Μέλος DNV GL, σε αναγνώριση της εθελοντικής επιμορφωτικής εκπαίδευσης, που προσφέρει επί 37 συναπτά έτη στα Μέλη της.

Τα σεμινάρια προσομοίωσης καλύπτουν τις παρακάτω θεματολογίες:

 • HS1 – Bridge Resource Management:
  Το πιστοποιημένο σεμινάριο από την Κυπριακή Ναυτιλιακή Αρχή είναι 5ήμερο και αποτελείται από 19 θέματα που αναπτύσσονται σε συνολικά 40 ώρες, σύμφωνα με το Model Course 1.22 του ΙΜΟ.
 • HS2 – Advanced Ship-Handling and Navigational Safety*
  Το σεμινάριο καλύπτει θέματα του Model Course 1.22 του IMO (BRM) καθώς και χειρισμού του πλοίου
 • HS3 – Navigating in Dense Traffic – Fishing Areas – COLREGs and Loss Prevention
  Το σεμινάριο εστιάζει σε θέματα αποφυγής σύγκρουσης σε περιοχές με πυκνή κίνηση, περιοχές αλιείας και συνδυασμό αυτών, με διάφορες καιρικές συνθήκες ορατότητας. Επίσης γίνεται προσομοίωση πραγματικών ναυτικών ατυχημάτων που έχουν ήδη πλήρως αναλυθεί από τους αρμόδιους φορείς και που είχαν βασική αιτία την μη συμμόρφωση με τα COLREGs, ή την λανθασμένη εφαρμογή τους.
 • HS4 – Real Incidents’ simulation and root cause Analysis*
  Στο σεμινάριο παρουσιάζονται, προσομοιώνονται και αναλύονται πραγματικά θαλάσσια περιστατικά όπως αυτά λαμβάνονται αρχικά από τις επίσημες πηγές (MAIB, CHIRP,MARS, κλπ).
 • HS5 – Marine Meteorology – Handling Ships in Heavy Weather and Following/Quartering Seas
  Το σεμινάριο έχει στόχο την ανανέωση και εμπλουτισμό των γνώσεων των αξιωματικών στα βασικά θέματα της μοντέρνας ναυτικής μετεωρολογίας με έμφαση στα στην χρήση του e- mail για την λήψη επίσημων μετεωρολογικών προγνώσεων και GRIB files, τον σωστό τρόπο ανάγνωσής τους και την βέλτιστη εισαγωγή και απεικόνισή τους στο ECDIS. Επίσης το σεμινάριο αναφέρεται στο σχηματισμό τροπικών καταιγίδων και κυκλώνων και τους τρόπους αποφυγής της επικίνδυνης περιοχής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του κάθε σεμιναρίου υπάρχουν στην ιστοσελίδα της HELMEPA http://helmepa.gr/ναυτιλιακός-τομέας/προσομοιωτής/

2. Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2019

Η HELMEPA διαθέτει πλέον μία ολοκαίνουρια αίθουσα για τα Σεμινάρια που μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 25 άτομα! Αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών μελών της ένωσης μπορούν να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στη διεθνή ναυτιλιακή νομοθεσία.

 • Reducing the Environmental Footprint: Hot Issues of Today and Tomorrow (Seminar A – διήμερο)
  Το σεμινάριο εστιάζει στα κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα των ημερών, στις μεγάλες προκλήσεις που οι τρέχοντες και μελλοντικοί κανονισμοί πρόληψης της ρύπανσης θέτουν στη ναυτιλιακή βιομηχανία και σε βέλτιστες πρακτικές συμμόρφωσης με αυτούς.
 • Learning from PSC Inspections: Common deficiencies and their prevention   (Seminar B – διήμερο)
  Στο σεμινάριο γίνεται επισκόπηση των κυριότερων και συνηθέστερων ελλείψεων που καταγράφονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων κρατών λιμένα, με στόχο την πρόληψή τους και την καλύτερη προετοιμασία πλοίου-γραφείου.
 • Enhancing Safety through Effective Management of Operational  Risks and People On Board   (Seminar C – διήμερο)
  Δίνεται έμφαση στην ασφαλή εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών στο πλοίο, στον χειρισμό επικίνδυνων φορτίων και σε θέματα ανθρώπινου παράγοντα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ουσιαστική τήρηση του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης, όπως η συνεργασία γραφείου και πληρωμάτων, η αποτελεσματική ηγεσία και επικοινωνία στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του πλοίου και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά.
 • Marine Environmental Awareness   (Seminar D – διήμερο)
  Το διήμερο αυτό Σεμινάριο είναι βασισμένο στο ομότιτλο Model Course (1.38) του ΙΜΟ, καλύπτει απαιτήσεις της αναθεωρημένης STCW (Ενότητες: Α-ΙΙ/1,2 & Α-ΙΙΙ/1,2, Ικανότητα: “Ensure compliance with pollution prevention measures”, Θεματική Περιοχή: “Importance of proactive measures to protect the marine environment”) και είναι πιστοποιημένο από τη Ναυτιλιακή Αρχή της Κύπρου. Εστιάζοντας στον ανθρώπινο παράγοντα, στοχεύει στην προώθηση της αποτελεσματικότερης συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω της βασικής κατανόησης της λειτουργίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος και των επιπτώσεων της ναυτιλιακής δραστηριότητας σε αυτό.
 •  Encountering Heavy Seas – Parametric Rolling and Emergency Preparedness – Incident Case Studies (Seminar Ε – μονοήμερο)
  Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρία, πρακτική επίδειξη στον Προσομοιωτή Γέφυρας της HELMEPA και ανάλυση πραγματικών περιστατικών (case studies).
 • Vetting Inspections and TMSA
  To Σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη και αξιωματικούς Εταιρειών Μελών με δεξαμενόπλοια και οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται απόι ειδικό της Εταιρείας Μέλους Arcadia Shipmanagement Co. Ltd.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στο http://helmepa.gr/ναυτιλιακός-τομέας/επιμόρφωση/ισχύον-εκπαιδευτικό-πρόγραμμα/δομή/

3. Workshops σε ατομικές δεξιότητες (soft skills)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Empowering the Seafarer: Learning and Developing Soft Skills Program” παρέχονται τρίωρα workshops για διαφορετικές ατομικές δεξιότητες.

Στις 10 Οκτωβρίου έχει προγραμματισθεί το Workshop “Making a lasting impression: Presentation Skills & Public Speaking for a powerful performance” και στις 14 Νοεμβρίου το τελευταίο του έτους “Maintaining an Ethical Workplace: Grow Business Ethics & Cultural Awareness for a resilient organisation”.

* Σημείωση: Τα δύο αυτά σεμινάρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος “Enhancing the Understanding of New and Enduring Challenges in Maritime Safety Culture in the Eastern Mediterranean” με την υποστήριξη του Lloyd’s Register Foundation.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
 • en
 • el
22 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: νέος κύκλος σεμιναρίων