Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Καλωσορίζοντας τα νέα Μέλη

31 Οκτ 2019

Καλωσορίζουμε το νέο Εταιρικό Μέλος, την DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, που εγγράφηκε το μήνα Οκτώβριο. Επίσης, η διαχειρίστρια Εταιρεία Μέλος Atlantic Bulk Carriers Management Ltd έγραψε ως Τακτικό Μέλος το Bulk Carrier “DESERT GRACE” και ως Εταιρικό το Bulk Carrier “DESERT DIGNITY”.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
20 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις Καλωσορίζοντας τα νέα Μέλη