Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Κοπή της Πίτας

10 Φεβ 2020

Παρουσία του Επιτίμου Αντιπροέδρου Δρα Μ. Λω και των Επιτίμων Μελών κ.κ. Σπ. Μαυρίκη και Ν. Τσαβλίρη, του κ. Κ. Κωνσταντίνου, CEO της Moore Stephens, Ορκωτών Λογιστών της ΗELMEPA, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Στελεχών της Γραμματείας της HELMEPA, ο Πρόεδρος Δρ. Γ. Γράτσος έκοψε την παραδοσιακή πίτα της ένωσης, την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020, στη νέα αίθουσα Σεμιναρίων του Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου της HELMEPA και ευχήθηκε σε όλους υγεία και προκοπή για το νέο χρόνο.

Το «φλουρί» κέρδισε το στέλεχος κα Ναταλία Τσαντσαρίδη, του Τομέα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, στην οποία όλοι ευχήθηκαν καλή τύχη.

Ακολούθησε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο 2020.


Ο Πρόεδρος της HELMEPA, Δρ. Γ. Γράτσος κόβει την εορταστική πίτα


(Α-Δ) Γ. Γράτσος – Πρόεδρος, Ε. Νταϊφά – Γεν. Γραμματέας και Ι. Ξυλάς Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της HELMEPA


(Α-Δ) Γ. Καραγεωργίου – Μέλος Δ.Σ., Μ. Λως – Επίτιμος Αντιπρόεδρος, Δ. Ματθαίου, Μέλος Δ.Σ., Γ. Γράτσος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Μ. Σκούλλος – Επιστημονικός σύμβουλος του Δ.Σ. της HELMEPA

(Α-Δ) Σ. Παληού – Μέλος, Δ. Ματθαίου – Μέλος, Γ. Γράτσος – Πρόεδρος και Ε. Νταϊφά – Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. της HELMEPA


(Α-Δ) Σπ. Μαυρίκης – Επίτιμο Μέλος, Μ. Λως – Επίτιμος Αντιπρόεδρος, Μ. Σκούλλος – Επιστημονικός Σύμβουλος του Δ.Σ. και Α. Μπέης – Μέλος του Δ.Σ. της HELMEPA


(Α-Δ) Π. Ζαχαριάδης – Μέλος Δ.Σ., Δ. Μητσάτσος – Γεν. Διευθυντής, Μ. Σκούλλος – Επιστημονικός Σύμβουλος του Δ.Σ. και Θ. Παφλιώτης – Μέλος Δ.Σ. της HELMEPA


Αναμνηστική φωτογραφία από την κοπή της Πίτας

Η 1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2020

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
20 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις Κοπή της Πίτας