Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Αξιολόγηση Σεμιναρίου Προσομοιωτή στις 5-7 Νοεμβρίου 2018

20 Νοε 2018

HS3 “Navigating in Dense Traffic – Fishing Areas – COLREGs and Loss Prevention”

Συμμετοχή: 7 Αξ/κών από Εταιρείες-Μέλη

Οι συμμετέχοντες
αξιολογούν το επίπεδο
Μέτριο Ικανο-
ποιητικό
Καλό Πολύ Καλό ΄Αριστο
Ποιότητας 100%
Χρησιμότητας 75% 25%
Εκπαιδευτικού/ενημερωτικού υλικού 50% 50%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΠΡΙΝ το σεμινάριο 100%
Προσωπικής εξοικείωσης με τα θέματα ΜΕΤΑ το σεμινάριο 100%

Τα παραπάνω στοιχεία προοδευτικά για όλα τα σεμινάρια στο: Συμμετοχή και Πιστοποίηση.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
30 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις Αξιολόγηση Σεμιναρίου Προσομοιωτή στις 5-7 Νοεμβρίου 2018