Κατανόηση - Νοοτροπία - Ευκαιρία

 

Η κλιματική αλλαγή είναι υπαρκτό πρόβλημα και οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα

 

Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και δασικές πυρκαγιές, διαθεσιμότητα γλυκού νερού, λιώσιμο των πάγων, πλημμύρες, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, απώλεια της βιοποικιλότητας, αύξηση της θνησιμότητας που συνδέονται, π.χ. με ακραία καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, καύσωνας), είναι μερικές από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που απειλεί σήμερα τη ζωή στον πλανήτη και τις ζωές των επόμενων γενιών.

 

Σοβαρές είναι και οι οικονομικές επιπτώσεις για όσους ζουν σε περιοχές με ανεπαρκείς υποδομές, άτομα με χαμηλό εισόδημα, ευάλωτες ομάδες, κ.λπ., καθώς οι κλιματικοί κίνδυνοι επηρεάζουν  τη γεωργία και δασοκομία, τον τουρισμό, και τις επιχειρήσεις. Σημαντική πτυχή της είναι και οι κλιματικοί πρόσφυγες, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, που μάλιστα εκτιμάται ότι, εάν συνεχιστούν οι φυσικές καταστροφές με τον ίδιο ρυθμό, πάνω από 1,2 δισ. άνθρωποι θα έχουν εκτοπιστεί ως το 2050.

 

 

Ωστόσο υπάρχει έλλειμμα κατανόησης και επικοινωνίας (επιστήμη – πολιτεία – κοινωνία) για την κλιματική αλλαγή, το μετριασμό και την προσαρμογή στις επιπτώσεις

 

Όπως διαφαίνεται μέσα από έρευνες, οι Έλληνες πολίτες δεν κατανοούμε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ούτε τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς τους (σύνδεση και με τις δικές μας καθημερινές, ατομικές επιλογές), ούτε συνειδητοποιούμε αν και σε ποιο βαθμό τη βιώνουμε στην καθημερινότητά τους.

 

 

Το Chios Climate Chance αποσαφηνίζει την κλιματική αλλαγή, με απλά λόγια και χειροπιαστά καθημερινά παραδείγματα

 

Με αφετηρία τη Χίο, και έμφαση στην «ευκαιρία» (εξού και chance αντί για change), το πρόγραμμα φιλοδοξεί να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα, να κατανοήσουμε και να υιοθετήσουμε μια νέα νοοτροπία, αποτελώντας παράδειγμα για άλλες περιοχές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Στόχος είναι η κατανόηση, ως προϋπόθεση και αφετήρια για την καλλιέργεια μιας νέας νοοτροπίας που συνεισφέρει (χωρίς την ανάγκη της υπενθύμισης, της επιβολής) στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 

Πρόκειται για μια ανθρωποκεντρική (grassroots) πρωτοβουλία που απευθύνεται άμεσα, σε όλους τους κατοίκους της Χίου, μικρούς και μεγάλους. Μέσα από μια σειρά δράσεων που ενσωματώνονται στην καθημερινότητα των κατοίκων, αποσαφηνίζει την κλιματική και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση του φαινομένου, ενδυναμώνοντας την τοπική κοινωνία με γνώση, εργαλεία και με τη συνειδητοποίηση ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

 

 

Όλο το νησί θα μιλάει και θα καταλαβαίνει «κλιματική αλλαγή»

 

Η πρωτοβουλία Chios Climate Chance θα υλοποιηθεί από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) με την υποστήριξη των κοινωφελών ιδρυμάτων «Μαρία Τσάκος» και «Ιωάννη Σ. Λάτση» και σε συνεργασία με τους μαθητές και μαθήτριες του Ναυτικού Λυκείου TEENS που αναλαμβάνουν δράση ως το φυτώριο εθελοντών.

 

 

 

 

 

 

Σε αυτή τη σελίδα θα ανακοινώνονται και θα δημοσιεύονται

οι βασικές δράσεις της πρωτοβουλίας και τα κύρια αποτελέσματα

(έρευνα, ομάδες εστίασης, επικοινωνιακή εργαλειοθήκη, κ.λπ.).