• calendar

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η HELMEPA δεσμεύεται να προστατεύει την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των προσωπικών σας δεδομένων. Σεβόμαστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε και τα διατηρούμε ασφαλή. Με πλήρεις διαφανείς σκοπούς κατά τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τοποθετούμε πρωτίστως τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

 

Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία, τον τρόπο επεξεργασίας αυτών, τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας τους, τα δικαιώματα σας καθώς και τυχόν διαβιβάσεις που μπορεί να πραγματοποιήσουμε.

 

Ελπίζουμε πως η παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρουσιάζεται με διαφανή και κατανοητό τρόπο και ότι είστε σε θέση να κατανοήσετε επαρκώς τι ακριβώς συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, παρέχουμε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας μας για να έρθετε σε επαφή μαζί μας σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να συμμορφώνεται με όλες τις εξελίξεις σχετικά με το απόρρητο και την προστασία δεδομένων.

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας είναι ως ακολούθως:

Εταιρική Επωνυμία: Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA        

Έδρα: Υμηττού 7, 17564 Παλαιό Φάληρο, Ελλάδα

Telephone Number: +30 210 9343088

Contact us: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

 

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες που αφορούν στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω του Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε καλώντας στο +30 2109343088, +30 2109341233.

 

3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αφορά ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο και καθιστά ένα φυσικό πρόσωπο ταυτοποιήσιμο.

Ειδικά προσωπικά δεδομένα: Τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην προσωπική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τις παραπάνω ενώσεις προσώπων.

Επεξεργασία: Κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διόρθωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υποκείμενο Δεδομένων: Το φυσικό πρόσωπο των οποίων τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την Επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Αποδέκτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκατάθεση: Κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και σε πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, χωρίς άδεια γνωστοποίηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν με άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Εποπτική Αρχή: Μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή που έχει συσταθεί από ένα Κράτος Μέλος και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη των νόμων και κανονισμών που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

4. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Στη HELMEPA, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας πάντοτε σύμφωνα με τις βασικές αρχές που θεσπίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων:

 

Νομιμότητα, Ακεραιότητα και Διαφάνεια: Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.

Περιορισμένος Σκοπός: Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο και καταχρηστικό.

Ελαχιστοποίηση: Τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της επεξεργασίας.

Ακρίβεια: Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή. Λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή θα διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.

Περιορισμένη Αποθήκευση: Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η HELMEPA δύναται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από τις νομικές της υποχρεώσεις.

Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια, συμπεριλαμβάνοντας την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, πρόσβαση, απώλεια κλπ.

Ευθύνη: Η HELMEPA συμμορφώνεται με διαφάνεια κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και με τις νομικές της υποχρεώσεις σε σχέση με την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου.

 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε περιορίζονται σε αυτά που θεωρούμε αναγκαία για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς. Πιο συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα:

 

 1. Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, ταχ. Διεύθυνση, σταθερό και/ή κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου, ημ/νία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.)
 2. Μοναδικά στοιχεία ταυτοποίησης (Ταυτότητα, αριθμός διαβατηρίου κ.λπ)
 3. Πιστοποιητικά ικανότητας και αναγνωρίσεις αυτών
 4. Στοιχεία βιογραφικού σημειώματος (αίτηση, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, αλληλογραφία με ή σχετικά με εσάς)
 5. Πτυχία, διπλώματα

 

6. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι συγκεκριμένος και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εξυπηρετήσουμε μόνο αυτό το σκοπό σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομική βάση.

 

Η νομική βάση που εφαρμόζεται για κάθε συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας είναι μία από τις παρακάτω:

 

1. Η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς, όπως σεμινάρια/διαδικτυακά σεμινάρια επιμόρφωσης, ευρύτερες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και εκστρατείες κ.λπ.

 

2. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον μας, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το έννομο συμφέρον, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες οι δικές σας. Τέτοια επεξεργασία δεδομένων αναφέρεται στους ακόλουθους σκοπούς:

 

 1. Παρακολούθηση της λειτουργίας του ιστοτόπου μας για σκοπούς ασφαλείας
 2. Βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη
 3. Ανάπτυξη υπηρεσιών του σωματείου μας
 4. Σκοποί αρχειοθέτησης και καταχώρησης

 

3. Η συγκατάθεση που μας παρέχετε προκειμένου να επεξεργαστούμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως στην περίπτωση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς εγγραφής στο newsletter ή για σκοπούς αξιολόγησης κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή προκειμένου να περιηγηθείτε στον ιστότοπο μας αποδεχόμενοι συγκεκριμένες κατηγορίες cookies, εφόσον προηγουμένως έχουμε τη σαφή και ελεύθερη άδεια από εσάς ώστε να προβούμε σε αυτό.

 

7. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η HELMEPA θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς επεξεργασίας και την παροχή υπηρεσιών της. Ως εκ τούτου, η HELMEPA έχει αποφασίσει να διατηρεί στο σύστημα της τα προσωπικά σας στοιχεία το πολύ 3 χρόνια.

 

Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν φορές που θα χρειαστεί να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους λόγω μιας νομικής υποχρέωσης που πρέπει να τηρήσουμε.

 

Η περίοδος διατήρησης αποφασίζεται με βάση τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, ανάλογα με την περίπτωση:

 

 1. όταν απαιτείται επεξεργασία ως απαίτηση βάσει των διατάξεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.
 2. όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει συμβατικής σχέσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων βάσει της σύμβασης·
 3. για σκοπούς προώθησης και μάρκετινγκ, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι να αποσυρθεί η συγκατάθεσή σας. Αυτό μπορεί να γίνει από εσάς ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης κατά την περίοδο πριν από την ανάκλησή της.

 

Μόλις παρέλθει η περίοδος διατήρησης που περιγράφεται παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε θα διαγραφούν, εάν διατηρούνται ηλεκτρονικά, ή θα καταστραφούν με ασφάλεια εάν διατηρούνται σε έντυπη μορφή.

 

8. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως γενική πολιτική, δεν αποστέλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς προηγουμένως να σας έχουμε ενημερώσει σχετικά με αυτό, εξηγώντας σας τους λόγους για την σκοπούμενη διαβίβαση και έχοντας τη συγκατάθεσή σας ως προς αυτό. Παρ’ όλα αυτά, ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό υπαγορεύεται από το νόμο.

 

9. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η HELMEPA εκπαιδεύει τους εργαζομένους της σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με εκπαιδευτικά σεμινάρια, είτε με ενημερωτικά emails, προκειμένου να «χτίσει» μια γενικότερη πληροφόρηση στα θέματα του ΓΚΠΔ μέσα στον οργανισμό. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν ενημέρωση γενικά σε θέματα προστασίας δεδομένων και πεδία που είναι σχετικά με την εργασία μας. Τα εν λόγω προγράμματα επαναλαμβάνονται σε τακτική χρονική βάση για όλο το προσωπικό προκειμένου να είναι ενήμερο με τις εξελίξεις στην προστασία δεδομένων.

 

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

10.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι, έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας.

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς (υπεύθυνος επεξεργασίας) μία διαβεβαίωση για το αν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και, σε αυτήν την περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες:

 

1. τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

2. τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

3. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, 

4. εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, 

5. την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, 

6. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, 

7. όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, 

8. την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 (1) και (4) ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

 

10.2 Δικαίωμα Διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς (υπεύθυνος επεξεργασίας) χωρίς καθυστέρηση την διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

 

Έτσι, θα έχετε το δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

10.3 Δικαίωμα στη Λήθη

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς (υπεύθυνος επεξεργασίας) χωρίς καθυστέρηση την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και έχουμε την υποχρέωση να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση  όταν υφίσταται μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 

1. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 6 (1). α) ή το άρθρο 9 (2).α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

2. το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία 

3. το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 (2) ΓΚΠΔ, 

4. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, 

5. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 

6. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 (1) ΓΚΠΔ.

 

10.4 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς (υπεύθυνος επεξεργασίας) τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν:

 1. η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
 2. η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, 
 3. ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 
 4. το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

10.5 Δικαίωμα στη Φορητότητα

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς (υπεύθυνος επεξεργασίας) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τρόπο, καθώς και το δικαίωμα να σας διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν:

 

1. η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 (1).α) ή το άρθρο 9 (2).α) ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 (1).β) ΓΚΠΔ και 

2. η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 

10.6 Δικαίωμα Εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 (1).ε) ή στ) ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Εμείς (υπεύθυνος επεξεργασίας) δεν υποβάλλουμε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

10.7 Δικαίωμα Υποβολής Αναφοράς

Με την επιφύλαξη οποιονδήποτε άλλων διοικητικών ή ένδικων μέσων που σας παρέχει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr) εάν θεωρείτε πως η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

 

Για να μπορέσετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα που αναγράφονται ανωτέρω, μπορείτε να μας αποστείλετε email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Θα λάβουμε σοβαρά υπόψη το αίτημά σας και θα προβούμε σε όλες τις δυνατές ενέργειες προκειμένου να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

11. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η HELMEPA εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την πρόληψη τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή/και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή γνωστοποίησης αυτών. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι δωρεάν σε οποιονδήποτε δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη δεν θα μπορέσουν ποτέ να παραβιάσουν τα ισχύοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα αποκτώντας πρόσβαση και πιθανώς χρησιμοποιώντας προσωπικά δεδομένα για μη εξουσιοδοτημένα και/ ή αθέμιτους σκοπούς.

 

Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων σας, η HELMEPA θα προβεί στην εκτίμηση των κατωτέρω:

 

1. Απαιτούμενες ενέργειες για τον περιορισμό της παραβίασης

2. Αξιολόγηση του κινδύνου και του αντικτύπου αυτού στα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας

3. Λήψη κατάλληλων μέτρων για αποφυγή υποτροπής

4. Αναφορά Παραβίασης, εφόσον χρειαστεί

5. Εκτίμηση Αντικτύπου και απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή επανάληψης της παραβίασης

 

12. ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ;

Ευελπιστούμε η παρούσα Πολιτική Απορρήτου να σας έκανε με σαφή και κατανοητό τρόπο, το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Ωστόσο, αν εξακολουθείτε να έχετε απορίες ή περαιτέρω ερωτήσεις που θα θέλατε να μας απευθύνετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. προκειμένου να σας απαντήσουμε.

 

 

Η αποδοχή της παρούσας Πολιτικής και το δικαίωμα μας να την αλλάξουμε

Η HELMEPA υποχρεούται να τηρεί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Η HELMEPA λαμβάνει πολύ σοβαρά τις ευθύνες της βάσει του GDPR και διασφαλίζει ότι οι προσωπικές πληροφορίες που αποκτώνται φυλάσσονται, χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται και υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό και όλους τους άλλους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

 

Η HELMEPA υπόσχεται να σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα διατηρεί ασφαλή. Η HELMEPA θα είναι ξεκάθαρη όταν συλλέγει τα δεδομένα σας σχετικά με το γιατί τα συλλέγει και τι σκοπεύει να κάνει με αυτά, και δεν θα κάνει κάτι που εύλογα δεν θα περιμένατε.

 

- -
Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης: 9/11/2022