• calendar

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο αποτελείται από 19 μέλη που εκλέγει η Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία. Οι εκλεγέντες, στη συνέχεια με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία, Γενικό και Ειδικό Γραμματέα, όπως το Καταστατικό ορίζει.

 

Το ΔΣ που εξελέγη συγκροτήθηκε σε Σώμα την 30 Νοεμβρίου 2022 και έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος:

Σεμίραμις Σ. Παληού

Αντιπρόεδρος:

Γεώργιος Κ. Καραγεωργίου

Γενική Γραμματέας:

Ειρήνη Στ. Νταϊφά

Ειδικός Γραμματέας:

Γεώργιος Δ. Καλλιάνης

Ταμίας:

Αριστείδης Ι. Πίττας

Αναπληρωτής Ταμίας:

Κάλλη Ν. Λιβανού

Μέλη:

 • Ανδρέας Δ. Γιακουμέλος
 • Μιχαήλ Γ. Δαλακούρας
 • Παναγιώτης Σ. Ζαχαριάδης
 • Φραγκίσκος Χ. Κανελλάκης
 • Ιωάννα Κ. Μαρτίνου
 • Αθανάσιος Κ. Μπέης
 • Χρήστος Η. Ντεγιάννης
 • Ιωάννης Α. Ξυλάς
 • Μιλένα Π. Παππά
 • Ελένη Ι. Πολυχρονοπούλου
 • Θεοδόσης Ε. Σταματέλλος
 • Εμμανουήλ Κ. Τσικαλάκης
 • Μαρία Β. Χατζηωάννου

Σύμβουλοι του Δ.Σ:

 • Νομικός: Γερασίμου & Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο
 • Επιστημονικός: Δρ Μιχάλης Σκούλλος

Εισηγητής στο Δ.Σ:

 • Γενική Διευθύντρια: Όλγα Σταυροπούλου

 

Ιστορικό των Συμβουλίων

 

Από την 4η Ιουνίου 1982 που υπεγράφη η Ιδρυτική Εθελοντική Διακήρυξη, η HELMEPA λειτούργησε με την εποπτεία μιας
Εκτελεστικής Επιτροπής με Πρόεδρο το Γιώργο Π. Λιβανό, και Μέλη τους Γιάννη Γκούμα, Παναγιώτη Ν. Τσάκο, Δρα Ματθαίο Δ. Λω,
Γρηγόρη Χατζηελευθεριάδη και Μιχάλη Ζενζεφύλλη, Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

 

 

livanos g


1983

Εκλέγεται το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Γιώργο Π. Λιβανό που συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι το 1991 όταν παραιτήθηκε. Στη διάρκεια της θητείας του πρώτου ΔΣ η HELMEPA εισήγαγε στην Ελλάδα για πρώτη φορά εθελοντικές περιβαλλοντικές εκστρατείες στο πνεύμα του “Ελληνικού Φιλότιμου”, του πρώτου “όπλου” που ο αείμνηστος Γιώργος Λιβανός δεν έπαψε ποτέ να προβάλλει. Απεβίωσε την 1η Ιουνίου 1997.
Papachristidis

1991

Ο Βασίλης Φρ. Παπαχρηστίδης της Hellespont Shipping εκλέγεται 2ος Πρόεδρος της HELMEPA και μαζί με τους συναδέλφους του στο Συμβούλιο προσδίδουν στη HELMEPA την τεχνοκρατική διάσταση που απαιτούν οι διεθνείς ναυτιλιακές εξελίξεις. Επιστέγασμα των προσπαθειών είναι η έκδοση “Εγχειρίδιο Πλοίου” της HELMEPA, σημαντικό βοήθημα στην εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίου (ISM Code).

Halas

1994

Ο Γιάννης Χαλάς , Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, αναλαμβάνει ως 3ος Πρόεδρος και στις πρωτοβουλίες της HELMEPA εισάγει την παραδοσιακή ναυτοσύνη, μαζί με τις ανησυχίες, αλλά και το δυναμισμό των χιλιάδων Ελλήνων ναυτικών που εκπροσωπεί. Πρόκειται για την κινητοποίηση του μεγαλύτερου ποσοστού του ανθρώπινου παράγοντα της Ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Constantakopoulos2

1996

Ο Καπετάν Βασίλης Κ. Κωνσταντακόπουλος της Costamare Shipping Co. SA εκλέγεται ως 4ος Πρόεδρος. Eκτός από την υποστήριξή του στην Παιδική HELMEPA (www.helmepajunior.gr), προσωποποιεί με την παρουσία του στην κεφαλή του ΔΣ την εθελοντική δέσμευση “από πλοιοκτήτη μέχρι τελευταίο ναύτη”. Στη δέσμευση αυτή στηρίζονται όλες τις δραστηριότητες της HELMEPA για την πρόληψη της ρύπανσης και τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα.

Livanos

2000

Ο Πήτερ Γ. Λιβανός της Ceres Hellenic Shipping Enterprises εκλέγεται ως 5ος Πρόεδρος και ο Καπετάν Βασίλης Κ. Κωνσταντακόπουλος ανακηρύσσεται ως Επίτιμος Πρόεδρος. Ο νέος Πρόεδρος προωθεί την εξάπλωση της φιλοσοφίας της HELMEPA με την ίδρυση της AUSMEPA στην Αυστραλία. Την ίδια εποχή αρχίζει να ισχύει ο Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίου (ISM Code) και οι νέες απαιτήσεις της αναθεωρημένης Διεθνούς Σύμβασης Προτύπων Εκπαίδευσης και Εκτέλεσης Φυλακών (STCW).

Tsakos

2002

Ο Νίκος Π. Τσάκος της Τsakos Energy Navigation εκλέγεται ως 6ος Πρόεδρος και προωθεί την ίδρυση της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – INTERMEPA. Κατά τη θητεία του, παιδιά-μέλη της Παιδικής HELMEPA και της TURMEPA καθάρισαν μαζί ακτές σε Χίο και Cesme. Τον Ιούνιο 2002, σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, στα πλαίσια της Έκθεσης “Ποσειδώνια”, γιορτάζεται η 20ή επέτειος της HELMEPA με συμμετοχή εκπροσώπων της Διεθνούς και Ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

Pappadakis

2006

Ο Νικόλαος Παππαδάκης της A.G. Pappadakis and Co. Ltd εκλέγεται ως 7ος Πρόεδρος σε μια περίοδο που η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα στον ΙΜΟ ενθαρρύνει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων μέσα από τη φιλοσοφία των MEPAs. Την 6η Ιουνίου 2006 υπογράφεται το Καταστατικό της INTERMEPA από τα Ιδρυτικά της Μέλη AUSMEPA, CYMEPA, HELMEPA και TURMEPA. Η νέα αυτή διεθνής Ένωση εδρεύει στην Ελλάδα και εξυπηρετείται από τη Γραμματεία της HELMEPA. Σχετική είναι η ιστοσελίδα της www.intermepa.org.

Constantakopoulos2

2008

Ο Καπετάν Βασίλης Κ. Κωνσταντακόπουλος εκλέγεται ως o 8ος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Θερμός υποστηρικτής του προγράμματος “Παιδική HELMEPA” από τη θέσπισή του το 1993, κάνει πολλά ώστε οι πρωτοβουλίες του προγράμματος να αγκαλιάσουν και μαθητές που ζουν σε περιοχές μακριά από την Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις. Δυστυχώς, ο Καπετάν Βασίλης αποβιώνει την 25η Ιανουαρίου 2011.

Koustas

2011

Την 4η Φεβρουαρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ομόφωνα τον Αντιπρόεδρο, Δρα Ιωάννη Κούστα, ως 9ο Πρόεδρο, ο οποίος εισάγει στην HELMEPA τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ώστε τα μηνύματα της να βρουν απήχηση στη νεολαία σε όλη την Ελλάδα και προωθεί τη σύσταση Εκπαιδευτικής Επιτροπής με μέλη εκπροσώπους 11 Διαχειριστριών Εταιρειών Μελών της ένωσης.

Koustas

2012

Ο Δρ Κούστας επανεκλέγεται Πρόεδρος και με προτάσεις του θεσπίζεται εκπαίδευση e-Learning στην Αγγλική λόγω της πολυεθνικότητας των αξιωματικών, αναβαθμίζεται η εθελοντική εκπαίδευση αξιωματικών (refresher training) Μελών της HELMEPA, αυξάνεται η συμμετοχή παιδιών στο πρόγραμμα Παιδική HELMEPA ενώ το 2015 το εταιρικό Μέλος DNV GL δωρίζει στην ένωση ένα Full Mission Bridge Simulator.

Gratsos

2016

Ο Δρ Γεώργιος Γράτσος, 10oς Πρόεδρος, ασχολήθηκε με τη μείωση της εισφοράς των Ευρώ 1.490 με στόχο την εγγραφή όλων των ελληνόκτητων πλοίων στη HELMEPA. Ακόμη, με τη διερεύνηση της σχέσης πλοίου και climate change και την ορθότητα της μείωσης του θείου των εκπομπών των πλοίων που αποφασίστηκε.

Paliou

2020

H Σεμίραμις Παληού της εταιρείας Diana Shipping Services SA είναι η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.