Επιλογή Σελίδας
Τι είναι η HELMEPA

Τι είναι η HELMEPA

Η πρωτοποριακή εθελοντική δέσμευση Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών για την προστασία των θαλασσών…

Στόχοι

Στόχοι

Επιμόρφωση/ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα.

Δομή

Δομή

Επιμορφωτικού Προγράμματος 2019

E-Learning

E-Learning

Online πρόγραμμα επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού ναυτιλιακών εταιρειών

Αποστολή

Αποστολή

Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση όλων για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Τρέχουσες

Τρέχουσες

Συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
16 October 2019
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση