Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Πρόγραμμα e-Learning

Είναι online πρόγραμμα που προετοιμάστηκε σε συνεργασία με τη DYNAMARINe, εταιρικό Mέλος, και την Εκπαιδευτική Επιτροπή της HELMEPA και δίνει τη δυνατότητα σε Εταιρείες Μέλη της ένωσης να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα μέσα για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Η τελευταία ενημερωμένη και εμπλουτισμένη έκδοση του προγράμματος διατέθηκε στα Μέλη την 12 Μαρτίου 2019.

Αξιωματικοί ΕΝ και στελέχη γραφείου, κάθε εθνικότητας, μπορούν να παρακολουθήσουν τα εξής δύο πακέτα επιμόρφωσης στην Αγγλική:


A. Environmental related Training Course

 • SOPEP (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan)
 • Vessel General Permit
 • Ballast Water Management
 • Marine Litter – MARPOL Annex V
 • Ship’s Emission Control Worldwide and in ECAs
 • Oil Record Book, Part I
 • Sewage and Grey Water Management Onboard


B. Safety related Training Course

 • Risk Assessment during loading/unloading operations in tankers
 • Accident prevention during lifeboat drills
 • Safe entry into enclosed spaces
 • Navigation in dense and controlled traffic
 • Weaknesses related to Fire Safety
 • Maritime Labour Convention – general overview
 • Passage Planning (with reference to PSSAs)


Το κάθε θέμα περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση του θέματος.
 • 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) για να ελεγχθεί τι αποκόμισε ο χρήστης, ο οποίος έχει στη διάθεσή του 3 προσπάθειες για να φθάσει ποσοστό επιτυχίας 66% και άνω ώστε να λάβει πιστοποίηση.
 • Συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης για σχόλια/παρατηρήσεις.

Σε κάθε Εταιρεία Μέλος παρέχονται 3 Credits για το Γραφείο (αν είναι εγγεγραμμένο μέλος) και 6 Credits για κάθε Πλοίο Μέλος. Το κάθε Credit αντιστοιχεί σε ένα άτομο και ένα από τα δύο πακέτα επιμόρφωσης του προγράμματος.

Το e-Learning διατίθεται και σε Μη Μέλη έναντι δωρεάς ύψους €75 για χρήση κάθε πακέτου από κάθε αξιωματικό ή/και στέλεχος γραφείου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε πακέτου, ο χρήστης λαμβάνει αυτόματα στο προσωπικό του email σχετικό Πιστοποιητικό.

 

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
 • en
 • el
16 October 2019
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ E-Learning