Επιλογή Σελίδας

Soft Skills HELMEPA Workshops

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 13-17 Μαΐου 2019 Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS1 Bridge Resource Management περισσότερες πληροφορίες 20-21 Μαΐου 2019 Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS5 Marine Meteorology-Handling Ships in Heavy Weather and Following / Quartering seas περισσότερες πληροφορίες...

Καλωσορίζοντας τα νέα Μέλη

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 13-17 Μαΐου 2019 Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS1 Bridge Resource Management περισσότερες πληροφορίες 20-21 Μαΐου 2019 Σεμινάριο Προσομοιωτή: HS5 Marine Meteorology-Handling Ships in Heavy Weather and Following / Quartering seas περισσότερες πληροφορίες...
Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
19 May 2019
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Ειδήσεις