Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Υλικό Πλοίων

Ειδικές αφίσες για την ευαισθητοποίηση των αξιωματικών και πληρωμάτων των πλοίων μελών της HELMEPA σχεδιάζονται και διανέμονται κάθε φορά που κάποιοι νέοι κανονισμοί, παλαιότερα τα Παραρτήματα της Δ.Σ. MARPOL 73/78, μπαίνουν σε ισχύ. Το ίδιο υλικό διανέμεται και στις εταιρείες-Μέλη.

Επίσης, ειδικές πινακίδες υπενθύμισης κανονισμών σχεδιάζονται και διανέμονται στα πλοία-μέλη της HELMEPA.

           

            

 

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
30 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Υλικό Πλοίων