Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Οπτικοακουστικό Υλικό

Με σκοπό τη βελτίωση της ετήσιας εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού για καθαρές θάλασσες και ακτές και την υποστήριξη της λειτουργίας του προγράμματος Παιδική HELMEPA, η Ένωση από το 1983 έχει δημιουργήσει οπτικοακουστικό υλικό το οποίο διανέμεται δωρεάν στα Μέλη της HELMEPA, στα παιδιά που συμμετέχουν στην Παιδική HELMEPA καθώς και εκπαιδευτικούς και σχολεία. Ακόμη το υλικό διανέμεται επιλεκτικά σε  υπουργεία, ΟΤΑ και άλλους στην Ελλάδα και κατά περίπτωση στο εξωτερικό.

 

DVD
“Ο Κύκλος των Ωκεανών”

DVD
“Παιδιά-μέλη της HELMEPA και TURMEPA απευθύνονται στην Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα”

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
30 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Οπτικοακουστικό Υλικό