Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Οικονομικά

Η οικονομική λειτουργία της HELMEPA γίνεται σύμφωνα με ετήσιο Προϋπολογισμό που εγκρίνει κάθε χρόνο το ΔΣ και ελέγχουν οι Ορκωτοί Λογιστές Moore Stephens SA που υποβάλλουν σχετική έκθεση και Ισολογισμό στη Γενική Συνέλευση των Μελών της HELMEPA.

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας γίνεται από τις εισφορές των εθελοντών-μελών της Ένωσης καθώς και δωρεές. Η ετήσια εισφορά μέλους πλην των Ναυτικών-μελών έχει καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση και μεταβάλλεται κάθε χρόνο σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού που επίσημα ανακοινώνεται. Για το 2019 η εισφορά είναι € 1.490,00.

Το κόστος των δραστηριοτήτων που εκτελεί ο Ναυτιλιακός Τομέας απορροφά συνήθως το 80% του συνόλου, ενώ το 20% διατίθεται στον Τομέα Ενημέρωσης Κοινού στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί και το Πρόγραμμα Παιδική HELMEPA. Ο αείμνηστος Καπετάν Βασίλης Κ. Κωνσταντακόπουλος με τον ενθουσιασμό που τον διέκρινε, μαζί με την εταιρεία του Costamare Shipping Co SA, ενίσχυε ηθικά και υλικά το πρόγραμμα “Παιδική HELMEPA” από την ημέρα που ξεκίνησε το 1993. Τώρα, οι γιοι του και η Costamare συνεχίζουν την πρωτοβουλία του για την περιβαλλοντική ενημέρωση των νεότερων γενεών.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
30 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Η ΕΝΩΣΗ Οικονομικά