Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

ISO 9001:2008

Την 4 Φεβρουαρίου 2008, με τη συμπλήρωση προετοιμασίας ενός έτους, ο Γερμανικός Νηογνώμονας (Germanischer Lloyd)  πιστοποίησε το Ναυτιλιακό Τομέα της HELMEPA ως Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2000. 

Τρία  χρόνια μετά, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της HELMEPA διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει ολόκληρη τη λειτουργία της HELMEPA και,  την 26 Ιανουαρίου 2011, το Germanischer Lloyd πιστοποίησε τη λειτουργία της HELMEPA ως “Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση” σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008.

Την 26 Ιουνίου 2018, το DNV GL πιστοποίησε τη HELMEPA με το νέο Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2015, ως “Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση”.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
20 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
Η ΕΝΩΣΗ Πιστοποίηση με ISO