Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Σταθμοί στην Εξέλιξη του Προγράμματος

 • 1991: Πραγματοποιείται στη HELMEPA τετραήμερο σεμινάριο στην Αγγλική και το παρακολουθούν με εντολή του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ, William O’ Neil, στελέχη του Οργανισμού των Τομέων Πρόληψης Θαλάσσιας Ρύπανσης και Ασφάλειας).
 • 1992: Ο ΓΓ του ΙΜΟ αναφέρει την αξιολόγηση του σεμιναρίου της HELMEPA στην Υπο-Επιτροπή Προτύπων Ναυτικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού, η οποία εκφράζει την εκτίμησή της για την ποιότητα των επιμορφωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων της HELMEPA και τη συμβολή τους στην επίτευξη Ασφαλών Πλοίων σε Καθαρές Θάλασσες.
 • 1992: Εισαγωγή Εθελοντικής Εκπαίδευσης πάνω στα Πλοία-Μέλη.
 • 1996: Η ύλη επικεντρώνεται στον Κώδικα ISM, τον ανθρώπινο παράγοντα και τις νέες απαιτήσεις ικανότητας και εκπαίδευσης ναυτικών.
 • 2000: Η ύλη επικεντρώνεται στην επισκόπηση του τρόπου εφαρμογής του Κώδικα ISM σε σχέση με τα Πρότυπα Ικανότητας Ναυτικών της νέας STCW και του Κώδικά της.
 • 2003: Ειδικό πρόγραμμα Αξιωματικών Ασφάλειας Εταιρείας και Πλοίου σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του Κώδικα Ασφάλειας (ISPS) και παραγωγή Προτύπου Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου (Model Ship Security Plan).
 • 2005: Εισηγητές-στελέχη Νηογνωμόνων-Μελών εμπλουτίζουν το  πρόγραμμα.
 • 2007: Προετοιμασία Ναυτιλιακού Τομέα για την πιστοποίησή του κατά τα Πρότυπα Ποιότητας ISO 9001:2000 από το Germanischer Lloyd.
 • 2008: Το Germanischer Lloyd πιστοποιεί, την 4 Φεβρουαρίου, το Ναυτιλιακό Τομέα της HELMEPA ως Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο σύμφωνα με τα Πρότυπα Ποιότητας ISO 9001:2000.
 • 2009: Δύο διαφορετικοί τύποι σεμιναρίων, τριήμερο και μονοήμερο, που επιτρέπουν στις διαχειρίστριες εταιρείες μέλη να προσφέρουν σε λιγότερο χρόνο σε αξιωματικούς και στελέχη τους τεχνική και περιβαλλοντική πληροφόρηση.
 • 2010: Aπονέμεται στη HELMEPA το βραβείο Seatrade Awards στην κατηγορία Investment in People για την εθελοντική ανανεούμενη επιμόρφωση που προσφέρει στην Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα εξειδικεύεται περαιτέρω με 5 διαφορετικούς τύπους σεμιναρίων (4 διήμερα και 1 μονοήμερο), προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες επιμόρφωσης, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των κανονισμών λειτουργίας των πλοίων και τον ενισχυμένο ρόλο των ελεγκτικών Αρχών.
 • 2011: Την 26η Ιανουαρίου, το Germanischer Lloyd ανανεώνει και διευρύνει την πιστοποίηση της HELMEPA, που στο σύνολό της πλέον λειτουργεί ως “Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για την Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση”, σύμφωνα με το Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008.
 • 2012: Τον Ιούνιο, το Germanischer Lloyd πιστοποιεί το επιμορφωτικό σεμινάριο Marine Environmental Awareness της HELMEPA ότι πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW και του Κώδικα καθώς επίσης τις απαιτήσεις του σχετικού Model Course του IMO.
 • 2013: Η Ναυτιλιακή Αρχή της Κύπρου αναγνωρίζει το Πιστοποιημένο από το DNV GL σεμινάριο της HELMEPA “Marine Environmental Awareness”.
 • 2014: Η ισχύς της πιστοποίησης του Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου της HELMEPA κατά το διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008, ανανεώνεται για τρία ακόμα έτη μετά από επιτυχή επιθεώρηση που πραγματοποίησε το Germanischer Lloyd.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
 • en
 • el
23 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Σταθμοί στην Εξέλιξη του Προγράμματος