Επιλογή Σελίδας
Print Friendly, PDF & Email

Κατηγορίες Μελών

Τα μέλη της HELMEPA (κατάλογος) διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Τακτικά μέλη, Ελληνόκτητες πλοιοκτήτριες εταιρείες.
  • Εταιρικά μέλη (α) Ελληνόκτητες πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων ξένης σημαίας συμβεβλημένων με νηογνώμονα-μέλος του IACS, κάτοχοι Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης με Κώδικα ISM, και (β) Εταιρείες/οργανισμοί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένοι με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.
  • Εταίροι, άτομα που συνδέονται επαγγελματικά με τη θάλασσα.
  • Επίτιμα μέλη, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σε αναγνώριση της προσφοράς τους στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

Οι πρώτες δύο κατηγορίες μελών υποστηρίζουν την οικονομική λειτουργία της HELMEPA με εισφορές τους.

Μετά την 33η Γενική Συνέλευση της HELMEPA οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων χωρητικότητας από 500 έως 5.000 κ.ο.χ. έχουν μειωμένη ετήσια εισφορά, ενώ δημιουργήθηκε η νέα κατηγορία «Partner Members» για εταιρείες και οργανισμούς των οποίων η ετήσια εισφορά θα καθορίζεται από το Δ.Σ. σε ύψος ανώτερο του ποσού που έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση.

Συμπληρώστε Αίτηση Εταίρου
Συμπληρώστε Αίτηση Τακτικού Μέλους
Συμπληρώστε Αίτηση Εταιρικού Μέλους Εταιρίας
Συμπληρώστε Αίτηση Εταιρικού Μέλους Πλοιοκτήτριας

 

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
30 September 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ Κατηγορίες Μελών