Επιλογή Σελίδας

E-Learning

Online πρόγραμμα επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού ναυτιλιακών εταιρειών

Αποστολή

Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση όλων για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Τρέχουσες

Συνεργασίες με εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες
  • en
  • el
7 April 2020
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση
menu-items, Αρχική